Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΣΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τα θέματα που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα Προεκλογικό Πρόγραμμα είναι απεριόριστα. Εάν καταπιανόμασταν αναλυτικά με όλα, δεν θα μας έφθανε ο χώρος στο μικρό έντυπο που έχετε στα χέρια σας.
Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να θίξουμε επιγραμματικά αυτά που κατά τη γνώμη μας είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στη σημερινή πραγματικότητα και στα πιο αναγκαία που ζητούν άμεσες λύσεις, προκειμένου να δοθεί μια νέα ώθηση σ’αυτό που με μία λέξη ονομάζουμε ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη καταγραφή και ανάλυση του Προγράμματός μας μέσα απ’το διαδίκτυο , έτσι ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται για τις θέσεις μας ,να ανατρέχει στην επιθυμητή θεματολογία και να ενημερώνεται.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΥ


-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΈΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ.

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΧΏΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΈΣΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ.

-Κατοχύρωση Δημοτικής περιουσίας και αξιοποίηση κληροδοτημάτων Δήμου Κάσου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

-Προσλήψεις με ανοικτούς διαγωνισμούς - πλήρεις διαφάνεια με άμεση διαδικτυακή δημοσιοποίηση.
-Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων -δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΑΛΙΕΙΑ
-Ολοκλήρωση κατασκευής σύγχρονου σφαγείου
-Στελέχωση θέσεων κτηνιάτρου – γεωπόνου
-Έργα και ενέργειες για την διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων της βοσκοϊκανότητας(στέγαστρα –ποτίστρες- αερολυπάνσεις –κλπ
-Άμεση προσπάθεια εξαίρεσης από την καραντίνα του καταρροϊκού πυρετού
-Συνεργασία και υποστήριξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού σε επίπεδο εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων
-Ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην προώθηση των προϊόντων τους κ.λ.π. Συνεχείς ενημέρωση και εκπαίδευση αγροτών-αλιέων
-Μελέτη διάνοιξης δρόμων προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις
-Κατασκευή λιμνοδεξαμενών για τη συλλογή όμβριων υδάτων
-Επαναλειτουργία του λιμενικού σκάφους για ουσιαστική αστυνόμευση της περιοχής και πάταξη της παράνομης αλιείας.
-Δημιουργία ζωνών προστασίας θαλάσσιου πλούτου
-Κατασκευή τεχνιτών υφάλων για την βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων
-Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αλλαγή της δέσμευσης των 15 ΗΡ στις επεκτάσεις σκαφών.

Β. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
-Εξασφάλιση υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με την αντιπλημμυρική προστασία αξιοποιώντας την μελέτη Ρ. Μutin –(νέες γεωτρήσεις – αντλιοστάσια – δεξαμενές
-Κατασκευή φράγματος
-Πιλοτικό πρόγραμμα αποχετευτικού συστήματος οικισμού
-Συντήρηση οδικού δικτύου
-Εφαρμογή προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκμετάλλευση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας (ανεμογεννήτριες-φωτοβολταϊκά πάρκα)
-Αξιοποίηση μαρίνας λιμένος Φρυ -Χαρακτηρισμός ως Σταθμού ναυσιπλοΐας.
-Εφαρμογή σχεδίου ανάπλασης Φρυ-Εμπορειού ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΑ
-Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού

Γ. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
-Υλοποίηση προγράμματος ανέγερσης νέου Ιατρείου
-Στελέχωση του υφιστάμενου ιατρείου με το αναγκαίο προσωπικό (παρασκευαστής – χείριστης ακτινολογικού μηχανήματος - οδηγός ασθενοφόρου)

-Τακτικές επισκέψεις από ιατρούς ειδικοτήτων(παιδίατρο-ορθοπεδικό-καρδιολόγο

-Υλοποίηση μελέτης Γιάννη Οράτη για Ίδρυση μονάδας περίθαλψης 3ης ηλικίας

-Αξιοποίηση τράπεζας αίματος- καταγραφή εθελοντών

-Επαναλειτουργία προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

-Μέριμνα για πολύτεκνους, περίθαλψη αναξιοπαθούντων συμπατριωτών

-Δημιουργία παιδικού σταθμού –παιδότοπος

-Διασφάλιση σωστής διακομιδής ασθενών

Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ

-Συντήρηση σχολικών κτιρίων

-Κατασκευή νηπιαγωγείου

-Κατασκευή νέου Δημοτικού εξατάξιου σχολείου

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑ
-Επισκευή και αξιοποίηση Κέντρου Νεότητας
-Συντονισμός ενεργειών με αρμόδιες υπηρεσίες , συντήρησης – επισκευής αρχαιολογικού μουσείου
-Αξιοποίηση του γηπέδου Αγ.Νεκταρίου
-Ίδρυση Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης
-Ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνέχιση της παράδοσης σε συνεργασία με τοπικούς και παροικιακούς φορείς και με το Λύκειο Ελληνίδων
-Κατασκευή κτηρίου πολλαπλών εκδηλώσεων
-Υλοποίηση μελέτης επισκευής και εκσυγχρονισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης
-Λειτουργία Δημοτικού Γυμναστηρίου
-Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-Υλοποίηση προγραμμάτων διάνοιξης διαδρομών οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
-Μελέτη για χώρους και είδη για Δενδροφυτεύσεις
-Διαχείριση απορριμμάτων – ΧΥΤΑ
-Μελέτη προγράμματος ανακύκλωσης (αλουμίνιο-γυαλί-χαρτί-πλαστικό)

Ζ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

-Σύσταση Δημοτικού Οργανισμού Τουρισμού

-Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού(θρησκευτικός - περιπατητικός -αλιευτικός - κυνηγετικός)σε συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους

-Προβολή ηθών και εθίμων της Κάσου και συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις

-Ανάδειξη και προώθηση τοπικών προϊόντων

-Εξωραϊσμός παραλιών

-Δημιουργία Δημοτικών Κατασκηνώσεων

-Λειτουργία Τουριστικού περιπτέρου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όλα τα παραπάνω αποτελούν συμπυκνωμένα σχεδόν όλα όσα προσδοκούμε να φέρουμε σε πέρας ή τουλάχιστον να τα δρομολογήσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επειδή δεν θέλουμε να πετάμε στα σύννεφα γνωρίζουμε ότι μετά από κάθε τετραετία ο απολογισμός ποτέ δεν είναι απόλυτος ως προς την υλοποίηση του συνόλου των προγραμματικών δηλώσεων.
Φίλε νέε Κασιώτη/κασιώτισσα κι εσύ απόμαχε γέροντα που διαβάζοντας τούτες τις γραμμές πιθανά να κουνάς το κεφάλι σου γιατί σαν και τούτα τα’χεις ακούσει άπειρες φορές. Θέλουμε κοιτάζοντας σας στα μάτια να υποσχεθούμε με κάθε ειλικρίνεια πως θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεπείς και όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.
Τέλος σας παραθέτουμε επιγραμματικά έναν κατάλογο των έργων που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη τετραετία για να έχετε μια πραγματική εικόνα των όσων έγιναν και όχι την ισοπέδωση που επιδιώκει ο όποιος κακόπιστος κριτής.
-Ολοκλήρωση Λιμενικού έργου
-Νέο δίκτυο ύδρευσης
-Κτηριακές εγκαταστάσεις Δημοτικού αερολιμένα
-Προμήθεια ασθενοφόρου
-Αναπλάσεις –πλακοστρώσεις οικισμών
-Επέκταση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
-Αξιοποίηση παραλιών
-Μονοπάτι Ελληνοκαμάρας
-Νέα δεξαμενή-αυτοματοποίηση λειτουργίας των γεωτρήσεων
-Επέκταση Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού(Χαδιές-Χέλατρος κλπ)
-Συντήρηση αγροτικών δρόμων
-Εξοπλισμός του γηπέδου 5Χ5 (κερκίδες –αποδυτήρια)
-Δεντροφυτεύσεις
-Επισκευαστικές εργασίες και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων Γυμνασίου-Δημοτικού σχολείου
-Απεντομώσεις
-Θεσμοθέτηση μόνιμης θέσης κτηνιάτρου

Επιτροπή Σύνταξης Προεκλογικού Προγράμματος 2010
ΚΑΣΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο