Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

υπο κατοχη ξανα τα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει ο θόρυβος που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι δυσμενείς εντυπώσεις που δημιούργησε το γεγονός ότι η μερίδα του λέοντος των υπηρεσιών που θα στελεχώσουν τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιανουαρίου 2011 δημιουργούνται στις Κυκλάδες και το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που υπεβλήθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έρχεται να καταδείξει ότι ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης αντιμετωπίζει τα Δωδεκάνησα ως τον "φτωχό συγγενή" των Κυκλάδων, της ιδιαίτερης πατρίδας του!
Με το προεδρικό διάταγμα του οργανισμού της Περιφέρειας που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φιλ. Σαχινίδης δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν στα Δωδεκάνησα μόλις 6 Διευθύνσεις και 42 Τμήματα έναντι 5 Γενικών Διευθύνσεων, 15 Διευθύνσεων, 79 τμημάτων και 5 αυτοτελών Τμημάτων που δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν στις Κυκλάδες!
Με το προεδρικό διάταγμα του οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου τα Δωδεκάνησα, διαγράφονται από το χάρτη των σχεδιασμών της κυβέρνησης, που μάλλον έχει παρεξηγήσει την έννοια της αποκέντρωσης...
Πιο συγκεκριμένα, στο σχέδιο που έχει υποβληθεί στο ΣτΕ και κρατήθηκε και αυτό ως επτασφράγιστο μυστικό, προβλέπονται τα εξής απίθανα:
Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως:
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα στον Πειραιά
-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
-Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
-Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ- ΠΣΕΑ στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στον Πειραιά
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από 7 οργανικές μονάδες που έχουν ομοίως έδρα την Ερμούπολη.
Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη.
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη
-Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου με έδρα την Ερμούπολη
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων θα έχει έδρα τη Μυτιλήνη και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με έδρα την Μυτιλήνη
-Διευθύνσεις Δασών των νομών με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό
-Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη
Σε ό,τι αφορά τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προβλέπονται τα εξής:
-Διεύθυνση Διοίκησης με έδρα την Ερμούπολη. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Τμήμα Προσωπικού στην Ερμούπολη
-Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ερμούπολη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
-Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
-Τμήμα ΝΠΔΔ στην Ερμούπολη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
-Τμήμα ΝΠΔΔ στη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
-Τμήμα Διαφάνειας στην Ερμούπολη
-Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών στην Ερμούπολη
Στη Διεύθυνση Διοίκησης υπάγονται και οι ακόλουθες οργανικές μονάδες ανά νομό:
-Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με έδρα την πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού
-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών με έδρα την πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού.
Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης έχει έδρα την Ερμούπολη με τα τμήματα Ιθαγένειας, Πολιτογράφησης, Μητρώων Αρρένων, Γραμματείας να είναι ομοίως στη Σύρο.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πλήν του νομού Κυκλάδων, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού Τμήμα Αστικής Κατάστασης και γραφείο γραμματείας.
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ιδρύεται στην Ερμούπολη και συγκροτείται από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Κυκλάδων, Τμήμα Ελέγχου και Τμήμα Γραμματείας.
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πλήν του νομού Κυκλάδων, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού Τμήμα Αδειών Διαμονής και Γραφείο Γραμματείας.
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα στην ίδια έδρα: Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας.
Στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται επίσης ανά νομό με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού τμήμα κοινωνικής ένταξης και γραφείο γραμματείας.
Δημιουργείται παραπέρα Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου με δύο τμήματα και ένα γραφείο στη Μυτιλήνη ενώ η ίδια υπηρεσία και τα ίδια τμήματα στο Νότιο Αιγαίο θα λειτουργούν στην... Ερμούπολη.
Το ανάλογο ισχύει για τις Διευθύνσεις Υδάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ενώ στα Δωδεκάνησα δημιουργείται μόνο ένα Τμήμα Υδάτων...
Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου που αποτελείται από 4 τμήματα αυτά προβλέπεται να δημιουργηθούν για μεν το Βόρειο Αιγαίο στη Μυτιλήνη για δε το Νότιο Αιγαίο στην Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει έδρα τη Μυτιλήνη όπως και τα πέντε τμήματα της.
Προβλέπεται ευτυχώς η διατήρηση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου που θα αποτελείται από 5 τμήματα. Ανάλογες βέβαια Διευθύνσεις προβλέπονται στους νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
Σε ό,τι αφορά τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αυτές και τα 4 τμήματα τους δημιουργούνται στη Μυτιλήνη και την Ερμούπολη αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει είναι και το ακόλουθο δημοσίευμα στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη» της Σύρου:
«Στη Σύρο η πλειοψηφία των υπηρεσιών
Τις Γενικές Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα αυτοτελή τμήματα των υπηρεσιών που θα λειτουργήσουν στην αιρετή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καταμερίζει το τελικό κείμενο του Οργανισμού που επεξεργαζόταν το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με αυτό, θα λειτουργήσουν 6 Διευθύνσεις και 42 Τμήματα στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, ενώ στις Κυκλάδες θα λειτουργήσουν 5 Γενικές Διευθύνσεις, 15 Διευθύνσεις, 79 τμήματα και 5 αυτοτελή Τμήματα.
Από το οργανόγραμμα βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται η Ερμούπολη ως έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού η πλειοψηφία των πιο σημαντικών και ισχυρών υπηρεσιών θα διοικούνται από εδώ.
Η Περιφέρεια δηλαδή θα διοικείται από τη Σύρο.
Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι θα λειτουργούν παραρτήματα κάποιων υπηρεσιών και από τα νησιά που υπήρχαν τα πρώην επαρχεία του νομού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών.
Να σημειωθεί ότι το οργανόγραμμα της Περιφέρειας δημιούργησε τις πρώτες αντιδράσεις από τον γειτονικό νομό. Τόσο ο έντυπος δωδεκανησιακός Τύπος, όσο και η βουλευτής Μίκα Ιατρίδη κάνουν λόγο για απαξίωση της Δωδεκανήσου...».
ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

OTAN H ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ναλυτικά η ιστορία του μνημονίου του 1843, στα άρθρα του Τάκη Κατσιμάρδου στην "Ημερησία" 18, 23/9 και 2/10).

Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική οικονομία το 1843, συγκρίνετέ το με το σήμερα και θα αντιληφθείτε τι συμβαίνει στην παγκόσμια και στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων και ονομάτων. Η σύγκριση, μόνο ανατριχίλα μπορεί να προκαλέσει. Έχουμε και λέμε:

Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλαιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδομές, που θα βοηθούσαν την κατεστραμμένη ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί στους εμφυλίους της επανάστασης και στα λούσα του παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος. (Σας θυμίζει τίποτα;)

Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν με το μισό των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα, με την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς όφελος του ελληνικού λαού. (Αυτό μήπως;)

Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως δεν αποδίδουν τόσο ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την ετήσια δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα παλαιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε κάτι συμπτώσεις.)

Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, με το πρωτόκολλο στο χέρι, παρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίηση του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από ένα μήνα υπογράφουν μνημόνιο (!), σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό επιπλέον ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα δοθούν στους δανειστές της. (Πάμε πάλι απ' την αρχή. Σας θυμίζει τίποτα;)

Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα εγκρίνει τα μέτρα, και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους, αλλά και των ποσών που εισπράττονται. (Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.)

Για να μην πολυλογώ, σας αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου. Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστορικού:

1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν.
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ένστολων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της "δεκάτης", που ήταν ο φόρος για την αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες "εθνικές γαίες" με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφ' άπαξ ποσού.

Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια με την εποχή μας; Είδατε που οι οικονομικές συνταγές λιτότητας είναι σαν το παλιό καλό κρασί; Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε "τι πέτυχαν με όλα αυτά;", σας απαντώ: Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο διάστημα, οι ξένοι πήραν ένα μέρος των χρημάτων τους, η χώρα είδε κι' έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά μετά από πενήντα ακριβώς χρόνια, με το "Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν" του Χαριλάου Τρικούπη το 1893. Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, από πολλούς ιστορικούς θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε Σύνταγμα στη χώρα.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
2 ΥποψήφιοςΣταυροίΠεριφερειακή Ενότητα ΥποψήφιοςΣταυροίΠεριφερειακή Ενότητα
31ΓΡΥΛΛΑΚΗ238Καλύμνου1ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗ287Μήλου
42ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ164Ρόδου2ΒΑΣΑΛΟΣ226Μήλου
53ΚΛΕΟΥΔΗΣ160Καλύμνου3ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ123Σύρου
64ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ150Ρόδου4ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ120Μήλου
75ΤΕΡΑΝΟΒΑ143Ρόδου5ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ111Άνδρου
86ΚΩΣΤΑΣ141Ρόδου6ΔΑΝΑΣΣΗ96Θήρας
97ΒΑΛΣΑΜΗ127Ρόδου7ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ94Πάρου
108ΜΙΧΑΛΟΣ122Ρόδου8ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ91Νάξου
119ΜΠΑΡΚΑΝΙΚΑΣ115Ρόδου9ΚΥΡΙΤΣΗ89Σύρου
1210ΔΗΜΟΥ114Κω10ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ83Μυκόνου
1311ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ103Ρόδου11ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ75Άνδρου
1412ΒΟΥΗΣ102Ρόδου12ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ73Νάξου
1513ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ101Ρόδου13ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ63Τήνου
1614ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ99Ρόδου14ΠΕΓΚΟΣ61Νάξου
1715ΠΑΡΛΙΑΡΑ94Ρόδου15ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ58Θήρας
1816ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ91Καλύμνου16ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ57Νάξου
1917ΠΑΣΧΑΛΗΣ83Ρόδου17ΧΑΛΑΡΗ55Νάξου
2018ΧΑΤΖΗΚΕΛΗΣ74Ρόδου18ΣΤΕΦΑΝΟΥ51Πάρου
2119ΣΙΔΕΡΗ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ68Κω19ΨΑΡΡΑΣ50Νάξου
2220ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ68Ρόδου20ΝΑΚΟΥ47Σύρου
2321ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ65Ρόδου21ΛΙΓΝΟΣ45Θήρας
2422ΤΑΤΣΗ65Ρόδου22ΜΑΡΟΥΛΗΣ30Κέας-Κύθνου
2523ΖΑΪΜΗΣ64Κω23ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ22Μυκόνου
2624ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ54Καλύμνου24ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ22Σύρου
2725ΣΤΕΡΓΙΟΥ54Καλύμνου25ΜΕΡΤΙΡΗ2Μυκόνου
2826ΦΟΥΝΤΗΣ53Καρπάθου
29 27ΚΑΠΠΑΣ53Κω
30 28ΚΥΡΑΝΝΟΣ50Καλύμνου
31 29ΤΣΟΥΤΣΗ50Κω
32 30ΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΠΑΔΑΚΗ46Ρόδου
33 31ΝΤΑΒΑΡΗΣ43Ρόδου
34 32ΤΡΑΚΑΔΑΣ33Κω
35 33ΠΕΓΚΟΣ Θ.30Ρόδου
36 34ΠΕΓΚΟΣ ΣΤ.18Ρόδ

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Google

Google: "– Απεστάλη με Google Toolbar"

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

BAZAAR ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΣΙΩΝ 26/27/28 2010


Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος μας διοργανώνει στην αίθουσα του ένα τριήμερο παζάρι!Τα έσοδα θα δωθούν σε φτωχές οικογένειες του νησιού μας!!!
Το Χορευτικό μας θα είναι και φέτος εκεί να σας παρουσιάσει τις χειροποιήτες δημιουργίες των μελών του!

Σας περιμένουμε όλους!!!
26-28/11 - 8.00πμ έως 8.00μμ


Σύλλογος εν Ελλάδι Κασίων

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
15/11/2010

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Ευχαριστώ τους ηρωικούς Κασιώτες και Κασιώτισες που εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους τον νέο Συνδυασμό των 30 ημερών. Ήταν νίκη για την ελευθερία και την δημοκρατία. Οι ψήφοι αυτοί εδόθηκαν ελεύθερα και δημοκρατικά. Δεν έγιναν μετακινήσεις ετεροδημοτών από τον Συνδυασμό «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» και δεν δόθηκε ούτε ἐνα ευρώ προς τον Συνδυασμό μας για οποιονδήποτε λόγο και από κανέναν οργανισμό ή ιδιώτη, εκτός του αρχηγού του που κάλυψε τα αναγκαία έξοδα. Το πνεύμα κατά πλειοψηφία στον Συνδυασμό ήταν και παραμένει αγνό, καθαρό, ομαδικό και μ΄έναν νέο αέρα ενθουσιασμού που εξηγεί και τον γιορτασμό μας ως προς το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ ήρθαμε δεύτεροι στην προτίμηση του Κασιώτικου Λαού.

Το αποτέλεσμα του 32.17 %, που πήγασε από έναν αγώνα μόνον 30 ημερών, είναι κατόρθωμα, μάλιστα άθλος και θα ήθελα να συγχαρώ καθέναν από τα μέλη του συνδυασμού μας που στάθηκε όρθιος -εντός μόνον επτά ημερών- για να αντισταθεί ως υποψήφιος στην αντιδημοκρατική μονοφωνία. Θέλω επίσης να συγχαρώ τους δημοκρατικούς Κασιώτες και Κασιώτισες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντίστασης αυτής. Η νοοτροπία του «τίποτα δεν γίνεται» είναι πλέον παρελθόν!Σεβόμαστε επίσης και την απόφαση των συμπατριωτών που δεν μας ψήφισαν καιελπίζουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους μέσα από το έργο μας σαν μια ακούραστη και σωστή Αντιπολίτευση.
Δίνεται η ευκαιρία στους εκλεγμένους του Συνδυασμού μας να συνεχίσουν την νέα ελπίδα για το μέλλον του νησιού μας ομαδικά, δημοκρατικά και δείχνοντας το παράδειγμα του σεβασμού των αρχών της Δημοκρατίας, καθώς και την αυτοπειθαρχία από κάθ΄ έναν, ώστε να καταφέρουμε όχι μόνον να ελέγχουμε την συμπολίτευση, αλλά και να της υποδεικνύουμε τον καλύτερο δρόμο για την ευημερία του νησιού μας. Οι κακές νοοτροπίες του παρελθόντος αργοπεθαίνουν και σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, ξημερώνει μια νέα μέρα όπου το φως σκορπίζει και διαλύει το σκοτάδι. Οι εκλεγμένοι του Δημοτικού Συμβουλίου της «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» είναι στην υπηρεσία του Λαού και όχι τα αφεντικά τους. Ο εγωισμός, η ζήλεια και η αντιδικία μπορεί να καταποντιστούν και εξαρτάται απόλυτα απ’ όλους μας (εντός και εκτός συνδυασμού), εάν και εφ’όσον το θέλουμε. Θα χρειαστεί υπομονή και προσπάθεια για να αλλάξουμε ορισμένες λανθασμένες νοοτροπίες του παρελθόντος.

Δεν υπάρχει ουδείς Κασιώτης και ουδεμία Κασιώτισα που θέλουν το κακό της Κάσου και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι όλοι μαζί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, θα τα καταφέρουμε, φτάνει να ακούμε ο ένας τον άλλον σωστά και να σεβόμαστε τις αρχές της Δημοκρατίας. Θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη Ερωτόκριτο για την νίκη του στις δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και ως νέος αρχηγός της Αντιπολίτευσης από 1/1/2011 δηλώνω ότι θα στηρίξουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες της Συμπολίτευσης που θα γίνονται για το καλό της Κάσου, αλλά και θα αντισταθούμε εκεί που το καλό της Κάσου τίθεται σε κίνδυνο.


Για μας «το καλό της Κάσου» είναι το καλό του συνόλου των Κασιωτών και όχι μιας μερίδας αυτών.

ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΜΗΝΕΣ?Την Τετάρτη (10-11-10) κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων για τέσσερις από τις έντεκα “άγονες” ακτοπλοϊκές γραμμές. Ανάμεσα τους οι γραμμές Κρήτης-Κάσου- Καρπάθου-Ρόδου, Θήρας-Ανάφης-Κάσου-Καρπάθου-Χάλκης-Ρόδου και Θεσσαλονίκης-Χίου-Σάμου-Πάτμου-Καλύμνου-Κώ-Ρόδου. Καμία εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον. Έτσι πολλές γραμμές του Αιγαίου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς συγκοινωνία μετά από τέσσερις μήνες, όταν θα λήξουν και οι υπάρχουσες συμβάσεις.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες (εφοπλιστές) δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τις άγονες γραμμές και για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, γιατί θεωρούν ότι είναι οικονομικά ασύμφορες. Προφανώς δεν θεωρούν αρκετά τα περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων πάνω από 25 εκατομμύρια προέρχονται από τους επιβάτες), που έχουν προϋπολογιστεί να δοθούν για επιδοτήσεις δρομολογίων τον τελευταίο χρόνο.
Οι «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ανέδειξαν το πρόβλημα των θαλάσσιων συγκοινωνιών ως θέμα πρωταρχικής σημασίας. Θεωρούμε ότι η παροχή ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει στα σοβαρά προβλήματα σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα καθώς και μεταξύ τους. Αντιμετωπίζουμε τις τακτικές και ασφαλείς συγκοινωνίες ως βασική προϋπόθεση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας για τα νησιά μας και ως ελάχιστο κοινωνικό δικαίωμα αλλά και χρέος του κράτους προς του πολίτες των νησιών.
Καταθέσαμε προτάσεις όπως η δημιουργία δημόσιου-κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και του κράτους (πόσα πλοία μπορούν να κατασκευαστούν διαθέτοντας 90 εκατομμύρια κάθε χρόνο;) Αναδείξαμε την αναγκαιότητα του ριζικού ανασχεδιασμού του δικτύου σύνδεσης των νησιών. Καταγγείλαμε την απελευθέρωση των τιμών που οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των ναύλων. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε το “μεταφορικό ισοδύναμο” ως στοιχειώδες συνταγματικό δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των πολιτών της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Αυτές τις προτάσεις θα θέσουμε και στο νέο περιφερειακό συμβούλιο. Γι’ αυτές τις προτάσεις σας καλούμε να αγωνιστούμε μαζί από σήμερα, πηγαίνοντας κόντρα στα συμφέροντα και «κόντρα στον καιρό».

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΣΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΩΙΚΗ
ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ
ΕΓΡΑΨΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΜΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Σ¨ΕΧΘΡΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ
ΚΑΙ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΜΑΤΩΣΑΝ
ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΤΗΝ  ΓΗ  ΣΟΥ
ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΔΕΝ ΕΣΤΑΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΟΙ ΣΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΊ ΣΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ
ΜΟΝΑΧΗ ΔΕΝ ΣΆΦΗΣΑΝΕ
ΤΆΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΣΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ
ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΚΙ΄ΟΙ ΓΥΙΟΙ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΑΧ ΚΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Η ΠΙΟ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΜΑΝΑ
Η ΜΟΙΡΑ ΣΟΥ ΣΕ ΖΗΛΕΨΕ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΜΙΛΕΨΕ
ΤΆΝΕΙΠΩΤΟ  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
Η ΟΡΓΗ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
ΣΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΤΆΠΟΝΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΙΜΑ
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΣΟΥ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΜΕΣ΄ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΛΑΞΕΣ
ΤΆΓΡΙΕΜΕΝΟ ΚΥΜΑ

ΠΕΡΑΣΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΒΗΜΑΤΑ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΑΓΙΖΕΙ
ΜΑ Η ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΟΥ
ΣΤΗ ΓΗ ΣΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΑ ΣΟΥ
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΑΝΕΜΙΖΕΙ


ΙΩΑΝΝΑ.Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ....

OTAN H ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ


ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΆΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ?Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 συγκεντρώθηκαν μέλη του Συλλόγου μας στην περιοχή Αμυγδαλές (δρόμος προς Χαδιές) με σκόπο να μεταβούμε στην Στυλοκαμάρα.Σκόπος μας είναι η διαμόρφωση του μονοπατιού,ώστε να αναδειχθεί το Σπήλαιο Σελλάι,και να είναι προσβάσιμο,από οποιοδήποτε.

Προμηθευμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία (φτιάρια,τσάπες και τσαγκρούνες) διανοίξαμε,όπου ήταν απαραίτητο το μονοπάτι,διορθώσαμε και επισκευάσαμε τα σκαλοπάτια με το παλιό,παραδοσιακό τρόπο.

Στην επόμενη μας συνάντηση όταν ολοκληρωθει η διαμόρφωση του μονοπατιού,προγραμματίζεται να βαφτούν οι πέτρες με ασβέστη που θα κατευθύνουν τον πεζοπόρο!Επίσης σε συνεννόηση με το Δήμο,θα ζητήσουμε να τοποθετηθούν πινακίδες κατευθύνσεως.

Για την ιστορία στην πρώτη αυτή συγκέντρωση βρέθηκαν και βοήθησαν οι: Έυη Κ. Φούντη,Καλλιόπη Δ. Παπαμάρκου, Βασίλης Κ. Βοναπάρτης,Μηνάς Β. Ιερομόναχος,Νικήτας Δ. Καμπούρης, Κυριάκος Φ. Ζάγορας,Κυριάκος Μ. Λαθουράκης και Μανώλης Γ. Λιόντας.

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Μιχάλη Ν. Βρετού , ιδιοκτήτη του Super Market στην Αγία Μαρίνα,για τη χορηγία του (νερά)!

ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΦΌΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΚΑΝΕ ΝΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΈΝΤΕΣ ΕΚ ΕΙ ΜΕ ΦΤΥΆΡΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΈΣ ΤΈΛΕΙΩΣΑΝ ΑΡΧΊΣΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΤΑΙ ΈΡΓΟ,ΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΡΧΊΣΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΊΕΣ ΑΠΟ ΤΈΤΟΙΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΙ ΝΑΙ ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΎΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΟΣ &ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΣΟΥ

ην Τρίτη 9 Νοεμβρίου,πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού & Εξωραιστικού Συλλόγου Νεολαίας Κάσου,υπό τη νέα συνθεση του.Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε ομόφωνα η κάτωθι συνθεση του Δ.Σ.

Πρόεδρος : Νικήτας Δημ. Καμπούρης

Αντιπρόεδρος:Βασίλειος Κων. Βοναπάρτης

Ταμίας:Νικήτας Αντ. Κρητικός

Γραμματέας: Έυη Κων. Φούντη

Υπεύθυνος διαδικτυακής επικοινωνίας : Κυριάκος Μ. Λαθουράκης

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση,αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Δήμο η συνδρομή του για την εξεύρεση χώρου ωστε να στεγαστεί επιτέλους ο Σύλλογος. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμία με το Δήμαρχο Κάσου Δημητριο Ερωτόκριτο,για την οποία θα ενημερωθείται με νεότερο δελτίο τύπου

Εκ του Πολιτιστικού & Εξωραιστικού Συλλόγου Νεολαίας Κάσου

ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΤΟΛΜΟΥΝ

Επιμέλεια - φωτογραφίες : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Το παρελθόν και το σήμερα συνυπάρχουν στο παλιό καρνάγιο της Βλυχάς. Την Κυριακή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2010 επέλεξε ο Γιώργος Μανούσσος για να ρίξει την... Κασιώτισα "πριγκήπισσά" του στη θάλασσα. Δεν πρόκειται βεβαίως για αληθινή πριγκήπισσα, αλλά για μια πανέμορφη θαλαμηγό 25 μέτρων, με το όνομα "Kasos Princess", η οποία αρματώνεται εδώ και τέσσερα χρόνια σε ένα από τα παλιά και ανενεργά (απ' το 1912) καρνάγια της ακριτικής Κάσου. Ενός μαρτυρικού νησιού της Δωδεκανήσου, στο οποίο ζούσαν και ευημερούσαν άλλοτε 8.000 κάτοικοι αλλά, καθώς αυτό ξεχάστηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις, επιβιώνουν σήμερα σ' αυτό 850 μόνο ψυχές.

Οι ιμάντες έχουν αγκαλιάσει τα πλευρά τος σκάφους...Το κουφάρι ενός ταχύπλοου κρούϊζερ Ιταλικής κατασκευής λοιπόν, μήκους 25 μέτρων, αγόρασε πριν από τέσσερα χρόνια ο Γιώργος Μανούσσος. Το κουφάρι αυτό, που ναυπήγησε η Ιταλική εταιρεία "Velmare" στο Λιβόρνο, μεταφέρθηκε στην Κάσο με ειδικό πλοίο και ο δαιμόνιος αγοραστής του ανασκουμπώθηκε να το τελειοποιήσει και να το αρματώσει. Κόντρα γέφυρα, κατασκευή και διαμόρφωση ντεκ, διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, bow thruster, ηλεκτρονικός και ναυτιλιακός εξοπλισμός, τοποθέτηση κινητήρων, αξονικά, δέστρες, πιλοτήριο, καθίσματα επιβατών, εγκατάσταση κλιματισμού, τουαλέτες, καμπίνες, ανοξείδωτα ρέλια, όκια, ηλεκτρική εγκατάσταση, όλα βγήκαν, κυριολεκτικώς, απ' τα χέρια του Γιώργου Μανούσσου, των δύο παιδιών του, του Σταύρου και του Βασίλη, και ενός αλλοδαπού εργάτη, ο οποίος "όταν άρχισε το αρμάτωμα του σκάφους ήταν ανειδίκευτος και σήμερα βάζει κάτω πολλούς "μηχανικούς" και πλαστικατζήδες", όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μανούσσος.

Παροπλισμένος... εργάτης, ανήμπορος να βοηθήσει στην καθέλκυση σκάφους αυτού του μεγέθους... Στο παλιό καρνάγιο, στη Βλυχά, μπορεί να μην υπάρχουν πια οι καραβομαγαζέδες του 18ου και του 19ου αιώνα, οι κωλοζώστες και τα φαλάγγια, υπήρχαν όμως η θέληση, οι γνώσεις και το μεράκι του Γιώργου Μανούσσου και των βοηθών του, που μετέτρεψαν το γυμνό σκαρί σε ένα όμορφο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο ήδη κοσμεί το λιμάνι της Κάσου και σύντομα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας των κατοίκων και των επισκεπτών της με τα λιμάνια των γειτονικών νησιών, της Κρήτης και της Καρπάθου.

Πολλοί Κασιώτες παρακολούθησαν επί ώρες με ενδιαφέρον την καθέλκυση. Οι εκλογές έπεσαν σε δεύτερη μοίρα...Είναι να απορεί πάντως κανείς, γνωρίζοντας την ανυπαρξία υποδομών και ευκολιών στο καρνάγιο της Βλυχάς, πώς είναι δυνατόν να βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Και λέω, μετά λόγου γνώσεως, ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σύγχρονο ναυπηγείο στην Ελλάδα το οποίο να έχει στη γραμμή παραγωγής του σκάφος με την κατασκευαστική τελειότητα και ναυτωσύνη της "Κασιώτισας πριγκήπισσας". Ας μη θεωρηθεί μάλιστα υπερβολή εάν πω ότι τέτοιο ναυπηγείο δεν υπάρχει ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο...

Το τεχνικό συνεργείο, ο Γιώργος Μανούσσος και οι φίλοι του σε μια ανάπαυλα μεταξύ δύο μετακινήσεων.Το βράδυ του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου 2010 έφθασε με το καράβι της άγονης γραμμής στην Κάσο ο μεγάλος γερανός της Χανιώτικης εταιρείας ειδικών μεταφορών "Μαρνελάκη" και το συνεργείο που θα καθέλκυε την "Κασιώτισα πριγκήπισσα" στα νερά της Βλυχάς. Η Κυριακή της 7ης Νοεμβρίου 2010 ήταν ημέρα γιορτής. Και εκεί που όλοι θα περίμεναν το ενδιαφέρον να μονωπωλήσουν οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, την παράσταση έκλεψε η καθέλκυση της "Κασιώτισας πριγκήπισσας", που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον δεκάδων Κασιωτών και ετεροδημοτών. Ακόμη και ο καιρός υποκλίθηκε στη δύσκολη προσπάθεια, με ήλιο, ζέστη, άπνοια και μπουνάτσα. Τύφλα να'χει το καλοκαίρι!

Μετακίνηση και τοποθέτηση των στηριγμάτων της γάστρας στη νέα της θέση...Η καθέλκυση ενός σκάφους βάρους 50 τόνων δεν είναι σίγουρα εύκολη υπόθεση, ιδίως μάλιστα σε ένα ακριτικό και ξεχασμένο νησί όπου δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, με επίδοξους "ιδιοκτήτες" της... παραλίας και του καρνάγιου να παρακολουθούν βιντεοσκοπώντας τις πιθανές αλλοιώσεις του περιβάλλοντος και του αιγιαλού! Γι' αυτό, και με δεδομένο ότι καμμία ασφαλιστική εταιρεία δεν δέχθηκε να ασφαλίσει τους κινδύνους της καθέλκυσης, όλες οι κινήσεις των ανδρών του συνεργείου ήταν καλά υπολογισμένες και τα βήματά τους πολύ προσεκτικά. Μέχρι που επιστρατεύτηκε μηχάνημα για τη μεταφορά μπαζών και χαλικιών, από αυτά που κατεβάζει στην παραλία της Βλυχάς ο χείμαρρος, ώστε να δημιουργηθούν οι "βάσεις" πάνω στις οποίες θα πατούσαν τα πέλματα του γερανοφόρου οχήματος, όσο αυτό προχωρούσε προς τη θάλασσα. Αρκετοί φίλοι του Γιώργου Μανούσσου είχαν εν τω μεταξύ κατέβει από νωρίς στο καρνάγιο προκειμένου να βοηθήσουν κι' αυτοί στην καθέλκυση.

Κατά την διάρκεια της καθέλκυσης το πλοίο της άγονης μπήκε στο λιμάνι...Δέκα περίπου ώρες κράτησε η διαδικασία, ενώ το γερανοφόρο όχημα χρειάστηκε να μετακινηθεί προς την θάλασσα τρεις φορές, με ανάλογη μετακίνηση των πελμάτων στήριξης. Οι ιμάντες έτριζαν πάνω στα πλευρά του σκάφους καθώς ο χειριστής του γερανού έπαιρνε τα "μπόσικα". Και όταν η βάρους 50 τόνων "πριγκήπισσα" αιωρείτο πάνω απ' τα ξύλινα φαλάγγια, έτρεχαν οι βοηθοί να τα μεταφέρουν στο σημείο της επόμενης θέσης, μέχρις ότου το γερανοφόρο όχημα πλησιάσει στη θάλασσα, στηρίξει τα πέλματά του στο έδαφος και ευθυγραμιστεί.

Έτοιμοι για την τελευταία σκάντζα...Την ώρα που ο ήλιος ξάπλωνε πίσω απ' τα Καθαράκια, η γάστρα της "Κασιώτισας πριγκήπισσας" ακουμπούσε στο νερό κάτω απ' τις επευφημίες, τα χειροκροτήματα και τα συγχαρήκια όσων παρευρίσκοντο. Η ρυμούλκυσή της μέχρι τη μαρίνα έγινε με το μικρότερο σκάφος του Γιώργου Μανούσσου, ο οποίος τη διπλάρωσε και ρυμουλκώντας την με περισσή δεξιοτεχνία, την ακούμπησε απαλά στον προβλήτα απέναντι απ' τον Άη Σπυρίδωνα. Και μετά, ο αδελφός του ιδιοκτήτη Μανώλης Μανούσσος, έσπασε τη σαμπάνια στην πλώρη της ενώ άρχισαν τα καλορίζικα και οι ευχές, με τις Κασιώτικες ξυλικόπιτες και τους κουραμπιέδες να έχουν τον πρώτο λόγο.

Αγάντα Γιώργη!Αν και η διαδικασία καθέλκυσης της "Κασιώτισας πριγκήπισσας" ήταν εντυπωσιακή, σ'αυτό που "βγάζει κανείς το καπέλλο του" είναι ο τρόπος ναυπήγησης και αρματώματός της. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία είναι πέρα και πάνω από κάθε φαντασία. Δεν έχω κανέναν ιδιαίτερο λόγο να εκθειάσω τις ικανότητες και τις γνώσεις του Γιώργου Μανούσσου οι οποίες, άλλωστε, είναι λίγο πολύ γνωστές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κάσο. Αυτό όμως που νοιώθω την ανάγκη να γράψω είναι ότι παρόμοια δουλειά σε σκάφος αυτού του μεγέθους δεν έχω ξαναδεί.

Η θάλασσα της Κάσου είναι έτοιμη να την δεχθεί στην αγκαλιά της!Ακόμη και οι επιθεωρητές της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν. έμειναν με το στόμα ανοικτό όταν είδαν το αποτέλεσμα και ντράπηκαν να κάνουν ακόμη και την παραμικρή παρατήρηση! Ο τρόπος κατασκευής, αρματώματος και εξοπλισμού του σκάφους υπερβαίνει κατά πολύ τις προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει η Επιθεώρηση, ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι αποτελούν υπόδειγμα δουλειάς και παράδειγμα προς μίμησιν, ακόμη και για διεθνώς καταξιωμένα ναυπηγεία πανάκριβων θαλαμηγών. Θα πει βεβαίως κάποιος ότι τα μεγάλα ναυπηγεία είναι σε θέση να αρματώσουν ένα 25μετρο σκάφος μ' αυτές τις προδιαγραφές. Δεν το κάνουν, όμως, γιατί ο χρόνος που χρειάστηκε για να βγάλει ο Κασιώτης ιδιοκτήτης την τελειομανία του, δεν πληρώνεται από κανέναν αγοραστή και με τίποτε...

Αγάντα η πρύμη παιδιά! Ο Γιώργος Μανούσσος, στη συζήτηση που είχα μαζί του, μου εκμυστηρεύτηκε μεταξύ των άλλων ότι τον προβλημάτισε πολύ η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά πολλών αντιπροσώπων, αναγκάζοντάς τον έτσι να παραγγείλει τα περισσότερα εξαρτήματα απ' ευθείας απ' το εξωτερικό ή να τα κατασκευάσει ο ίδιος στο μηχανουργείο του στην Κάσο. Όπως, επί παραδείγματι, έγινε με τα ανοξείδωτα περιμετρικά ρέλια, τα οποία ζήτησε - και δέχθηκε να πληρώσει - προκειμένου να έχουν πάχος 2 mm, αλλά αυτά του παρεδόθησαν σε πάχος υλικού μόλις 0,8 mm! Τα επέστρεψε, βεβαίως, και αναγκάστηκε να τα κατασκευάσει ο ίδιος στην Κάσο!

Σπρώξε Σταύρο!Μου είπε, επίσης, ότι πρόσθεσε πολυεστερικές ενισχύσεις βάρους δέκα περίπου τόνων στη γάστρα του σκάφους, αφού η πολύχρονη εμπειρία του του δίδαξε ότι η θάλασσα του Καρπάθιου και τα φορτία του σκάφους δεν συγχωρούν προχειροδουλειές και "αεράτες" κατασκευές. Μου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να δουλέψουν σε έναν ανοικτό χώρο εκτεθιμένο στη ζέστη, το κρύο και την υγρασία. Για να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν ένα γιγαντιαίο μεταλλικό σκελετό, τον οποίον έντυσαν με χονδρό πλαστικό, προβλέποντας βεβαίως και τον αναγκαίο εξαερισμό ώστε να μην εγκλωβίζεται η πολυεστερική σκόνη στον χώρο εργασίας.

Η μικρή... μπαρουτοκαπνισμένη Αθηνά έτοιμη να ρυμουλκύσει την πριγκήπισσα στο λιμάνι.Οι μπουλμέδες του σκάφους είναι πλαστικοποιημένοι, εμπρός και πίσω, ενώ όλα τα ανοξείδωτα εξαρτήματα είναι από ατσάλι 3/16 Ευρωπαϊκής προέλευσης. "Μόνο για την άγκυρα έχω έναν ενδοιασμό, επειδή είναι Κινέζικη. Δεν μπόρεσα, δυστυχώς, να βρω αυτήν που ήθελα", είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μανούσσος. Οι βάσεις των μηχανών κατασκευάστηκαν από τον ίδιο, ενώ εγκλωβίστηκε ανοξείδωτη λάμα με μπουλόνια μέσα στους πολυεστερικούς διαμήκεις δοκούς ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα μετακίνησης των κινητήρων.

Η πριγκήπισσα έτοιμη να δέσει στο λιμάνι απέναντι απ' τη Μπούκα και τον Αη Σπυρίδωνα.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που επινόησε ο Γιώργος Μανούσσος για να εξασφαλίσει την αυτόνομη λειτουργία του κάθε κινητήρα ξεχωριστά, οι διπλές υδατοπαγίδες, οι δεκάδες ηλεκτρικές αντλίες σε όλα τα διαμερίσματα της γάστρας και του μηχανοστασίου, ο ηλεκτρικός πίνακας, η τοποθέτηση των υδραυλικών τιμονιών, ο τρόπος ψύξης των κινητήρων και η κατασκευή των εξατμίσεων, το ζευγάρι των ηλεκτρογεννητριών, που εξασφαλίζουν την αναγκαία παροχή ρεύματος για τον φωτισμό, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα κλιματισμού, που υπάρχουν σε όλους τους χώρους του σκάφους. Και δεν είναι μόνο οι προδιαγραφές ασφαλείας που προκαλούν εντύπωση, αλλά και η δουλειά που έχει γίνει στο φινίρισμα του πολυεστέρα. Φινίρισμα το οποίο θα ζήλευαν, σίγουρα, πολλά ναυπηγεία.

Με τα πολλά κατάφερε ο Μανώλης Μανούσσος να σπάσει το μπουκάλι της σαμπάνιας στο χειροποίητο ρέλι της πλώρης! Το σκάφος θα κινείται με δύο πετρελαιοκινητήρες ηλεκτρονικές νέου τύπου Caterpillar C32, μεταβλητής ιπποδύναμης από 1100 έως 1800 h.p., θα πάρει πρωτόκολλο για την μεταφορά 140 περίπου επιβατών, για μικρή ακτοπλοία 80 ναυτικών μιλίων, ενώ ο ιδιοκτήτης του έχει προβλέψει ακόμη και την ενοικίασή του εκτός Κάσου (charter) αν οι τοπικές ανάγκες δεν αρκούν για την εμπορική εκμετάλλευσή του. Γι' αυτό έχει προβλεφθεί τα καθίσματα των επιβατών στο σαλόνι του σκάφους να μετακινούνται, προκειμένου ο χώρος να διαμορφώνεται κατάλληλα για μια τέτοια χρήση. Ηεξωτερική εικόνα του σκάφους ολοκληρώνεται με την διαμόρφωση του sundeck της πλώρης σε μεγάλο οβάλ κάθισμα για τους επιβάτες, και την θηριώδη πασαρέλλα της πρύμνης. Η χαρά του "υπηρέτη", των λουομένων και των αυτοδυτών!

Δεν έλειψαν βεβαίως τα κεράσματα με Κασιώτικες ξυλικόπιτες και κουραμπιέδες!Αυτό που εγώ θέλω να ευχηθώ στον Γιώργο Μανούσσο και τα παιδιά του, σαν επίλογο, είναι η "Κασιώτισα πριγκήπισσά" τους να είναι καλορίζικη, καλοτάξιδη και να έχει πολλούς και ασφαλείς πλόες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ένα τέτοιο σκάφος ναυπηγήθηκε, σχεδόν, και αρματώθηκε στην ακριτική και ξεχασμένη Κάσο. Ένα από τα νησιά του Αιγαίου που αποτελούσε κάποτε ναυτική δύναμη και ευημερούσε, ενώ στα καρνάγια του εναυπηγούντο και αρματώνονταν, μέχρι και το 1912, μεγάλα ιστιοφόρα καράβια. Ένα νησί που σήμερα βλέπει το ανθρώπινο δυναμικό του να μαραζώνει, να μεταναστεύει και να συρρικνώνεται. Αναπόφεκτη συνέπεια των προδοτικών επιλογών και πολιτικών των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών και της αδιέξοδης πόλωσης που ταλαιπωρεί τους λιγοστούς πια ψηφοφόρους του...

Η τελευταία μετακίνηση...

Με φόντο το Φρυ και το λιμάνι της Κάσου.

Με δέος και προσοχή καθώς τα μέσα είναι λιγοστά...

Ακόμη λίγο Μπάμπη να φύγουμε απ' την ξέρα!

Η παλαίμαχη Αθηνά βάρκα μπροστά της!

Έκδηλη η ικανοποίηση και φανερό το χαμόγελο στο πρόσωπο του Γιώργου Μανούσσου.

Λιτό και εντυπωσιακό το πιλοτήριο, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Στο μηχανοστάσιο έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.

Με το μυαλό του, ακόμη, στην τελειοποίηση του... τέλειου!

Ηλεκτρικός πίνακας για σεμινάριο!

Γιώργος Μανούσσος. Κάπως έτσι είναι οι τελειομανείς...

Σταύρος και Βασίλης Μανούσσος. Τα μήλα κάτω απ' τη μηλιά!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΚΑΦΕΝΟΒΟΙΟΥΣ ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΑ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΟ.ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΣ

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο