Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Φεύγω απο τον Πειραιά- Καίσαρας Κίκης

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Σκοπός της νύχτας (Κάσου) με λύρα

Σκοπός της νύχτας (Κάσου) με λύρα

Ο παπάς (παλιός σκοπός της Κάσου) με λύρα

Αρμαθιώτικος (παλιός χαλκήτικος σκοπός) με λύρα.

Απάνω χοχλαστές (Παλιά κασιώτικη σούστα)

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Κλειστό το δημαρχείο της Κάσου από γονείς του Γυμνασίου και του Λυκείου


ΣΗΜΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΤ ΚΑΣΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ.ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧθΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Λ.Τ. ΚΑΣΟΥ
Πηγή : verena.gr

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

«Ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση Κάσου»Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 17η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσουμετά από την υπ’ αριθμόν 3358/14-10-2013πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
 1. Ιωάννης Ασπράς
 2. Ιωάννης Μονδάνος
 3. Μηνάς Ιερομόναχος
 4. Κωνσταντίνος Μηνάς
 5. Εμμανουήλ Σοφίλλας
 6. Εμμανουήλ Μανούσος
 7. Ευαγγελία Δημητρίου
 8. Αντώνιος Ζάγορας
Απόντες
1. Μαρία Φραγκούλη εκτός Κάσου
2. Γεώργιος Κουριαντάκης εκτός Κάσου 
3. Αντώνιος Χατζηπέτρου εκτός Κάσου
4. Φωτεινή Αρπατζή αν και νόμιμα προσκλήθηκε 
5. Ιωάννης Νικολάου αν και νόμιμα προσκλήθηκε. 
Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι όσον αφορά στην αεροπορική σύνδεση του νησιού μας και μετά τη φήμη περί κλεισίματος του αεροδρομίου μας, όπως και πολλών άλλων περιφερειακών αεροδρομίων μικρών και όχι μόνο νησιών έρχεται να προστεθεί και η μείωση των χειμερινών δρομολογίων που μας συνδέουν με Ρόδο, Κάρπαθο και Σητεία από επτά (7) σε τέσσερα (4). Με έκπληξη στον παραπάνω προγραμματισμό παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από Αθήνα για Κάσο μέσω Ρόδου ή Καρπάθου μιας και η αναχώρηση του αεροπλάνου από Ρόδο (7:30 π.μ.) ή Κάρπαθο για Κάσο προηγείται της άφιξης του δρομολογίου Αθήνα – Ρόδο (10:00 π.μ.) ή Αθήνα – Κάρπαθος.
Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζεται ο επιβάτης να διανυκτερεύσει είτε στη Ρόδο, είτε στην Κάρπαθο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περισσότερα έξοδα και ταλαιπωρία.
Επιπρόσθετα οι τιμές στα επί μέρους σκέλη Ρόδος – Κάσος, Κάρπαθος – Κάσος και Σητεία – Κάσος είναι απαγορευτικές.
Σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας, βάσει της υπ ́αριθμ. 3327.1/64/13/25/13 προκήρυξης όπου αναφέρεται μόνο στο σκέλος του δρομολογίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ με επιστροφή δύο φορές εβδομαδιαίως αποκόπτωντας πλήρως τη σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά, καθώς επίσης τα τοπικά δρομολόγια που συνδέουν την Κάσο με την Κάρπαθο μειώνονται από τέσσερα (4) σε τρία (3).
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την ενημέρωση του κ. Εμμ. Μανούσου σχετικά με τις αλλαγές που αναμένονται στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια,
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Όσον αφορά στην αεροπορική σύνδεση του νησιού, ζητούμε
α)Την τροποποίηση των δρομολογίων από Ρόδο για Κάρπαθο, Κάσο και Σητεία έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση με τις γραμμές Αθήνα Ρόδο και Αθήνα Κάρπαθο και ο επιβάτης να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του αυθημερόν.
β)Τη μείωση της τιμής των εισιτηρίων μια και οι υπάρχουσες είναι απαγορευτικές καθιστώντας το ταξίδι με αεροπλάνο είδος πολυτελείας.
γ)Την επέκταση της υπάρχουσας επιδοτούμενης γραμμής μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. 
2. Όσον αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου, ζητούμε
α
)Την αναβολή της υπ ́αριθμ. 3327.1/64/13/25/09/13 προκήρυξης στα δρομολόγια που αφορούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου και επαναφορά των δρομολογίων όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη υπ ́αριθμ. ΔΜ/Φ231.01/6045/31/07/12.β)Κατά την επαναπροκήρυξη πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δ.Σ. Κάσου με αριθμό 85/2013 που συγκεκριμένα προτείνει την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων, δηλαδή:
 •   Πειραιά – Σαντορίνη – Ανάφη – Κάσο – Κάρπαθο – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδο και επιστροφή Ρόδο – Χάλκη – Διαφάνι – Κάρπαθο – Κάσο – Ανάφη – Θήρα – Πειραιά.
 •   Πειραιά – Μήλο – Σαντορίνη – Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο – Κάρπαθο – Χάλκη – Ρόδο και επιστροφή Ρόδο – Χάλκη – Κάρπαθο – Κάσο – Σητεία – Ηράκλειο – Θήρα – Μήλο – Πειραιά.
 •   Τοπικό δρομολόγιο Ρόδο – Χάλκη – Κάρπαθο – Κάσο – Σητεία – Ηράκλειο και επιστροφή Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο – Κάρπαθο – Χάλκη – Ρόδο, με παράλληλη:
  α
  Μείωση του χρόνου αναμονής στα λιμάνια και άμεση ανταπόκριση από το Ηράκλειο.
  β
  Ενιαίο εισιτήριο με την ανταπόκριση μέχρι τον Πειραιά.
  γΤο κόστος να μην ξεπερνά το κόστος της άμεσης μετάβασης στο απευθείας δρομολόγιο, ούτε των
  επιβατών αλλά ούτε και των οχημάτων.
 •   Την διατήρηση των τεσσάρων τοπικών δρομολογίων Κάσο – Πηγάδια Καρπάθου – Κάσο και ένα επί
  πλέον για τη θερινή περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο.
3. Όσον αφορά στην κατηγορία πλοίου που επιλέγεται να εξυπηρετεί τις παραπάνω γραμμές ζητάμε την
αναβάθμισή του.
Η απόφαση πήρε α/α 113/2013Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς
Τα Μέλη
Υπ: Ιωάννης Μονδάνος Υπ: Μηνάς Ιερομόναχος Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας Υπ: Εμμανουήλ Μανούσος Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου Υπ: Αντώνιος Ζάγορας
Η Ειδική Γραμματέας
Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου
Ιωάννης Μιχ. Ασπράς
Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών 
πηγη KASSOS NEWS

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Πριν το γάμο:
 
Γιώργος: Ανυπομονώ
Μαρία: Θέλεις να φύγω?
Γιώργος: Όχι ούτε να το σκέφτεσαι.
Μαρία: Με αγαπάς?
Γιώργος: Φυσικά! όσο πάει και πιο πολύ!!!
Μαρία: Με έχεις απατήσει ποτέ?
Γιώργος: Ποτε δε θα το εκανα αυτο!
Μαρία: Θα με φιλήσεις?
Γιώργος: Με την πρωτη ευκαιρία
Μαρία: Θα με χτυπαγες ποτε?
Γιώργος: Οχι βέβαια. Είσαι τρελή? 
Μαρία: Με βρισκεις ομορφη? 
Γιώργος: Ναι.
Μαρία: Αγάπη μου!
 
Μετά από το γάμο:Απλά ξαναδιάβασε το από το τέλος προς την αρχή!
[Αντε λιγο γελοιο ........}Β,Γεωργιου
 

Στο "Μεταξύ μας" για το νηπιαγωγείο  Φρυ - Αρβανιτοχωρίου !

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΔΙΑΚΑ

Μετά την απαραίτητη καλοκαιρινή διακοπή τα Οικολογικά Ροδιακά επιστρέφουν ξεκινώντας σήμερα με ένα κείμενο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας για τα μεταναστευτικά πουλιά και τις δράσεις του Φορέα με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών 2013.
Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 2013 που θα πραγματοποιηθεί στην Κάρπαθο διοργανώνεται από το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών 2013 στην Κάρπαθο, οι οποίες συντονίζονται από το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, είναι οι ακόλουθες:
1) Παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπιο και κιάλια στην περιοχή της Αυλώνας την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10-12 π.μ.
2) Περιβαλλοντικό εργαστήρι με κατασκευές και παιχνίδια για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Απερίου τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10-12 π.μ.
Μετανάστευση
Κάθε χρόνο εκατομμύρια πουλιά ξεκινούν για το μακρύ δρόμο της μετανάστευσης. Ξεπερνώντας τα διασυνοριακά φράγματα, ταξιδεύουν για απομακρυσμένους προορισμούς που θα τους εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Κάθε μακρινό ταξίδι συνδυάζεται και με ενδιάμεσες στάσεις ξεκούρασης και ανεύρεσης τροφής. Τα διάσπαρτα νησιά και νησίδες του Αιγαίου Πελάγους λειτουργούν ως εξαιρετικής σημασίας ενδιάμεσους σταθμούς για τα μεταναστευτικά πουλιά. Ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα, τα οποία βρίσκονται πάνω σε κύρια μεταναστευτική διαδρομή των πουλιών από και προς την Αφρική, αποτελούν την πρώτη στάση των ταλαιπωρημένων ταξιδιωτών μετά τη διάσχιση της Μεσογείου. Καλαμόκιρκοι, σφηκιάρηδες, τσικνιάδες, τσαλαπετεινοί και πλήθος άλλων πουλιών κάνουν εμφανή την παρουσία τους κατά τη μεταναστευτική περίοδο.

Μεταναστευτικοί Διάδρομοι στην Ελλάδα

Σημασία της ευρύτερης περιοχής για τη μετανάστευση
Στην ευρύτερη περιοχή αναπαράγεται ένας σημαντικός αριθμός μεταναστευτικών πουλιών, γεγονός που οφείλεται στη γεωγραφική της θέση και στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που διαθέτει.

Λευκοτσικνιάς- φωτ. Α. Καραμανλίδης

Οι απομονωμένες νησίδες και οι απόκρημνες βραχώδεις ακτές παρέχουν θέσεις φωλιάσματος για θαλασσοπούλια όπως ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) και ο Αρτέμης (Calonectris diomedea) καθώς και για αρπακτικά όπως ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). Συγκεκριμένα, οι Μαυροπετρίτες φτιάχνουν τις αποικίες τους εκμεταλλευόμενοι τα καλά περάσματα των μεταναστευτικών μικρόπουλων, καθότι αυτά αποτελούν την κύρια πηγή τροφής των νεοσσών.

Σταχτοτσικνιάδες- από αρχείο ΦΔΚΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας», απογράφει τον αναπαραγόμενο πληθυσμό του Μαυροπετρίτη και του Αρτέμη, εντοπίζει τις θέσεις φωλιάσματος και παρακολουθεί τις προσβάσιμες φωλιές για την εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας.

Χωραφοσπουργίτης – από το αρχείο ΦΔΚΣ
Στην Κάρπαθο μεγάλη σημασία για τα μεταναστευτικά πουλιά (τροφοληψία, θέσεις φωλιάσματος, ανάπαυση) έχουν τα φρυγανικά τοπία, οι θαμνότοποι, το δάσος τραχείας πεύκης και ο εποχιακός υγρότοπος του Τριστόμου. Επιπλέον, το αγροτικό τοπίο της Αυλώνας, με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, υποστηρίζει πολλά μικρόπουλα και μεταναστευτικά πουλιά, παρέχοντάς τους ποικιλία χώρων για τροφή και κούρνιασμα.

Δακτυλιώσεις νεοσσών

Δακτυλιωμένος νεοσσός Falco eleonorae – από το αρχείο ΦΔΚΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, με σκοπό τη μελέτη των μετακινήσεων των πουλιών, πραγματοποίησε φέτος, για πρώτη φορά, δακτυλιώσεις σε νεοσσούς Μαυροπετρίτη. Στο πόδι των νεοσσών τοποθετήθηκε ένα μεταλλικό δακτυλίδι , το οποίο έχει χαραγμένο ένα μοναδικό αριθμό που συνιστά ένα είδος ταυτότητας για το καθένα. Η επανεύρευση των δακτυλιωμένων ατόμων μπορεί να μας παρέχει δεδομένα για τη μεταναστευτική τους διαδρομή, τις περιοχές διαχείμασης και τη φιλοπατρία.

Κίνδυνοι
Οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως καταστροφή βιοτόπων, αλλαγή χρήσης γης, αυξανόμενη χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων, δηλητηριασμένα δολώματα, και εντατικό και παράνομο κυνήγι. Περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για την αναπαραγωγή και διαχείμαση ειδών της άγριας πανίδας και των βιοτόπων τους έχουν χαρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, στα οποία απαγορεύεται το κυνήγι.

Τσαλαπετεινός – από το αρχείο ΦΔΚΣ
Η Ελλάδα φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών καθώς φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς ορισμένων ειδών, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα για εξαφάνιση.
Από το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας,

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ο λύκος εξοντώθηκε, η λύκαινα όμως εγκυμονεί.


ρονογράφημα

Ο λύκος εξοντώθηκε, η λύκαινα όμως εγκυμονεί.

Γράφτηκε από τον/την iosif papadopoulos Ημερομηνία δημοσίευσης: . Δημοσιευμένο στην κατηγορία Editorial
// //

Γράφει, σκεπτόμενος, ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.
Αυτοί που μας ανάγκασαν να φοράμε αντιασφυξιογόνες μάσκες πότε θα συλληφθούν; Όντως είναι "περίεργη" αυτή η όψιμη επίδειξη "δύναμης" και "ευσυνειδησίας" εκ μέρους των "θεραπόντων" της Θέμιδος, την ώρα ακριβώς που οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι νοιώθουν τη γη να φεύγει κάτω απ' τα πόδια τους και τις καρέκλες τους να τρίζουν από την επικείμενη λαϊκή έκρηξη. Την ώρα που οι εκπρόσωποι της τρόϊκας αλωνίζουν ανενόχλητοι στα υπουργικά γραφεία και φέρνουν νέα μέτρα, νέες κατασχέσεις, νέες αυτοκτονίες.
Είναι οι ίδιοι αυτοί δικαστές που τόσα χρόνια κωφεύουν στις κραυγές αγωνίας τόσων συνελλήνων. Που κάνουν πως δεν βλέπουν τα μνημόνια τα οποία παρανόμως υπογράφονται. Που κάνουν πως δεν βλέπουν την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και του δημόσιου πλούτου. Που βάζουν στο συρτάρι τις προσφυγές των πολιτών όταν αυτοί ζητούν να συλληφθούν οι βουλευτές που υπογράφουν την παράδοση της χώρας, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
Είναι οι ίδιοι δικαστές, που έχουν επικυρώσει με τις αποφάσεις τους τις κατασχέσεις ιδιωτικών περιουσιών και έχουν κλείσει τα μάτια στις αυτοκτονίες τόσων χιλιάδων ανθρώπων. Που στρέφουν αλλού το κεφάλι και σφυρίζουν αδιάφορα, όταν οι βουλευτές νομοθετούν και υπογράφουν, ελαφρά τη καρδία, άδικους και παράλογους νόμους μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Είναι οι ίδιοι δικαστές που σήμερα τρέχουν κάθιδροι και αλλόφρονες να καταδικάσουν τους φασίστες της Χρυσής Αυγής εκτελώντας τις διαταγές των φασιστοειδών πολιτικών προϊσταμένων τους.
Σε τι διαφέρουν κύριε εισαγγελεύ του Αρείου Πάγου οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι από τους κιτς φασίστες μποντιμπιλντεράδες της Χρυσής Αυγής; Στις γραββάτες, τα κοστούμια και τον "πολεμικό εξοπλισμό", θα πείτε ίσως, αν κάνετε βεβαίως έναν εις βάθος αυτοέλεγχο. Κι' εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί η φιλοσοφία και οι στόχοι αμφοτέρων είναι ίδιοι. Στις πρακτικές διαφέρουν μόνο. Οι μεν επιστρατεύουν σιδερογροθιές, κλωτσιές και μαχαίρια, ενώ οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι, επιστρατεύοντας τα ταπεινότερα των ζωϊκών ενστίκτων τους, υπηρετούν απλώς τους εκπροσώπους κάποιων κραταιών οικονομικών συμφερόντων, οι οποίοι τους κρατούν στην εξουσία και ζητούν να αποκτήσουν το προνομιούχο αυτό οικόπεδο σε τιμή ευκαιρίας.
Δεν θα σας κατηγορήσω επειδή στριμώξατε τους χρυσαυγίτες, κ.κ. εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ούτε γιατί τους οδηγήσατε σιδεροδέσμιους στον ανακριτή και από κει στα κελλιά της ΓΑΔΑ. Κάθε άλλο μάλιστα. Επικροτώ απολύτως τις, καθυστερημένες έστω, ενέργειές σας και τις χειροκροτώ. Με τα λαμόγια, όμως, που κάθονται σε υπουργικές και πρωθυπουργικές καρέκλες και σας δίνουν εντολές και κατευθυντήριες γραμμές, μπορείτε να τα βάλετε κ.κ. εισαγγελείς; Μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο των οικονομικών τους; Μπορείτε να ζητήσετε την άρση του τηλεφωνικού και τραπεζικού τους απορρήτου; Μπορείτε να ζητήσετε την δήμευση της περιουσίας τους και να διατάξετε την αστυνομία να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει, σαν "λεβέντες" που είναι, στης φυλακής τα σίδερα, αν αποδειχθεί ότι έχουν ασκήσει παράνομη και εγκληματική δραστηριότητα;
Γιατί εγκληματική δραστηριότητα δεν είναι μόνον η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής με μαχαίρι κ. Βουρλιώτη. Εγκληματική δραστηριότητα, και μάλιστα αισχίστης μορφής, είναι το ξεπούλημα της χώρας, η εξαθλίωση του λαού και η ηθική αυτουργία σε αυτοκτονία χιλιάδων πολιτών. Μπορείτε να επαναφέρετε την χαμένη αξιοπιστία σας και, συγχρόνως, την ελπίδα στον κόσμο πως τίποτε δεν χάθηκε;
Ιδου η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013


ΑΓΑΠΗΤΟΊ μου συμπατριώτες είναι πλέον γνωστό ότι έχομε πτωχεύσει ηθικά κοινωνικά και χρηματικά είμαστε σχεδόν στην τέταρτη χρονια που προσπαθούμε σαν κασιωτες να ιδρύσουμε μια τράπεζα αίματος άλλα και το τμήμα που ασχολείται με την πρόνοια έχει βρεθεί σε δυσχερή θέση να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που αυξάνονται,η στήλη αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει χρηστικά με το δικό της τρόπο συμβάλλοντας όσο είναι δυνατόν με συμβουλές που αλιεύονται στο διαδίκτυο κα δεν είναι προσβάσιμες σε όλους ένα από τα καθημερινά προϊόντα περιποίησης και υγιεινής είναι η οδοντόκρεμα τι περιέχεται αλήθεια σε μια οδοντόκρεμα;
Μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλες τις ουσίες που αναγράφονται στα συστατικά τους; Έστω κι αν μπορούμε (που αμφιβάλω, εδώ δε μπορούμε να τις προφέρουμε καλά καλά..) ξέρουμε τις ιδιότητες αυτών των συστατικών;
Ποια είναι η κύρια αποστολή μιας οδοντόκρεμας;
Να καθαρίζει τη στοματική κοιλότητα;
Από τι να την καθαρίζει;
Μας βοηθάει όσο νομίζουμε το στοματικό διάλυμα, ή μήπως τελικά δημιουργεί προβλήματα;πορούμε να φροντίσουμε τη στοματική μας υγιεινή χωρίς τόσα χημικά και ερεθιστικά συστατικά;
Μπορούμε να φτιάχνουμε μόνοι μας οδοντόκρεμα, η οποία θα είναι μεν και αποτελεσματική, και πιο ήπια με τα καλά μας βακτήρια που μας προστατεύουν, και τέλος, και πολύ πιο φτηνή από τις φίρμες που βρίσκουμε στην αγορά.
Συστατικά, (απλά-απλούστατα!)

• Πέντε κουταλάκια διττανθρακική (μαγειρική) σόδα
• Ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι θαλασσινό ψιλοτριμμένο (πατήστε επάνω στην λέξη ''αλάτι θαλασσινό'' για να φτιάξετε το δικό σας θαλασσινό αλάτι)
• Πέντε κουταλάκια φυτική γλυκερίνη (τη βρίσκετε στο φαρμακείο, κι έχει πάρα πολλές εφαρμογές)

• Δέκα σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας, ή ευκάλυπτου, ή δυόσμου, ανάλογα με το άρωμα που σας αρέσει.
 • Μισό κουταλάκι ζάχαρη στέβιας (προαιρετικά) 
 • 2 σταγόνες Χρώμα ζαχαροπλαστικής της αρεσκείας σας (προαιρετικά)
Αν θέλετε να φτιάξετε παιδική οδοντόκρεμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο αιθέριο έλαιο μέντας, και λίγο από φράουλα ή άλλο φρούτο.

toothpaste-01s.jpg
toothpaste-02s.jpg
toothpaste-03s.jpg
toothpaste-04s.jpg
toothpaste-05s.jpg
toothpaste-06s.jpg
toothpaste-07s.jpg
toothpaste-08s.jpg
toothpaste-09s.jpg
toothpaste-11s.jpg


Η διαδικασία είναι απλή:
Αναμειγνύεται τα υλικά σας σ'ένα μπωλάκι χρησιμοποιώντας τη γλυκερίνη για να πετύχετε την υφή της οδοντόκρεμας, και αποθηκεύετε σε μπουκαλάκι με στόμιο σταγονόμετρου, το οποίο θα κόψετε στο πάχος του στομίου του κλασικού σωληναρίου οδοντόκρεμας.Αν τώρα το πρόβλημά σας είναι το υπόλευκο χρώμα του σμάλτου σας, καλό είναι να μην καταφύγετε σε αμφίβολες τεχνικές λεύκανσης αν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με λιγότερο τοξικούς τρόπους. Αποφύγετε δια ροπάλου να φέρετε σε επαφή χυμό λεμονιού με το σμάλτο των δοντιών σας. Το λεμόνι λευκαίνει, αλλά αν ρίξετε μια σταγόνα μέσα σε φρέσκο γάλα, θα διαπιστώσετε αυτό που προκαλεί και στα δόντια: Καταστρέφει το ασβέστιο!

Εναλλακτικά, μπορείτε δυο φορές την εβδομάδα να βουρτσίζετε τα δόντια σας με ένα μείγμα διττανθρακικής σόδας, με 2-3 σταγόνες υπεροξείδιο υδρογόνου. Το γνωστό μας οξυζενέ, δηλαδή, από το φαρμακείο. Προσοχή! ΟΜΩς ΟΧΙ οξυζενέ που αραιώνει της βαφές μαλλιών.Αυτό δεν μπορείτε να το αποθηκεύσετε γιατί ξεθυμαίνει, αλλά μπορείτε να έχετε ένα βαζάκι σόδα δίπλα σ΄ένα μπουκαλάκι οξυζενέ, στο ντουλάπι του μπάνιου σας. Απλά βάλτε σόδα στην οδοντόβουρτσά σας, και στάξτε πάνω της οξυζενέ.Αν το πρόβλημά σας είναι η πέτρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα που θα περιέχει 50% μηλόξυδο, και 50% νερό. Μπορεί να μην είναι η "'εκρηξη δροσιάς" που βλέπετε στις διαφημίσεις, αλλά δεν προκαλεί και τις ζημιές που προκαλούν οι εκρήξεις..
 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013


Το ΠΑΣΟΚ παζαρεύει με το Μαξίμου 4 Περιφέρειες. Ανάμεσά τους και το Ν. Αιγαίο

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριου 2013 15:23
ΕκτύπωσηPDF
To pasok pazarevei me to Maximou 4 perifereies. Anamesa tous kai to N. AigaioΕικόνα πολιτικής συναλλαγής σε Περιφέρειες κυρίως αλλά και μεγάλους δήμους, κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα δύο κόμματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι τα μοναδικά ερείσματα που τους έχουν απομείνει είναι στο χώρο της αυτοδιοίκησης και δεν θέλουν να τα χάσουν.
Οι δήμαρχοι που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ αλλά και οι περιφερειάρχες έχουν
έντονο ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν επιχειρήσουν αυτόνομη κάθοδο με το κόμμα τους, δημοσκοπικά, να κινείται ανάμεσα στο 4-6% και με την κυβερνητική φθορά να αγγίζει και τους ίδιους.
Πολλοί από αυτούς έχουν πολυετή παρουσία και 3 ή 4 θητείες, κάτι που συνιστά επιπλέον φθορά στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου.
Γνωρίζουν ότι χωρίς τη στήριξη της Ν.Δ, δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια νέα θητεία και για αυτό έχουν αποδυθεί σε μία προσπάθεια να αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας που διαπραγματεύεται το ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ σε κεντρικό επίπεδο.
Εκεί ίσως οφείλεται και η προσεκτική έως χλιαρή στάση που κράτησαν σχεδόν όλοι στο θέμα της κινητικότητας των δημοτικών υπαλλήλων αλλά και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα ξεκινήσει από την αυτοδιοίκηση και αναμένεται να θέσει σε καθεστώς κινητικότητας άλλους 12.000 υπαλλήλους εντός του 2014.
Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τη Ν.Δ τη στήριξη 4 νυν Περιφερειαρχών με αντάλλαγμα τη δική του στήριξη στους υποψηφίους της Ν.Δ στις άλλες 9 Περιφέρειες.
Το θέτει ως όρο για να συναινέσει και να υπερψηφίσει το νέο πολυνομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, που θα έρθει μέσα στο φθινόπωρο, και θα περιλαμβάνει το νέο εκλογικό νόμο σε δήμους και περιφέρειες, αλλαγές στον Καλλικράτη και διάσπαση του ενός δήμου σε 3 ή 4 μικρότερους σε μεγάλα νησιά όπως η Κέρκυρα, η Λέσβος και η Ρόδος.
Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ παζαρεύει τη συναίνεσή του στο νομοσχέδιο με τη στήριξη 4 Περιφερειαρχών που ανήκουν σε αυτό αλλά και δημάρχων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ ζητά από τη Ν.Δ να στηρίξει τους κ. Σγουρό (Αττική), Αρναουτάκη (Κρήτη) ενώ οι άλλες δύο θέσεις ''παίζονται'' ανάμεσα στους κ.κ. Κατσιφάρα (Δ.Ελλάδας), Περγαντά (Στερεάς Ελλάδας) και Μαχαιρίδη (Ν.Αιγαίου).
Ζητά επίσης τη στήριξη Δημάρχων όπως οι κ.κ. Ασκούνης, Δανιηλίδης, Παπαγγελής κ.α.
Είναι φανερό ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές και προσκρούουν και στις αντιδράσεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, από στελέχη της Ν.Δ, προκειμένου να υποστηριχθούν Περιφερειάρχες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
Για να αμβλυνθούν αυτές οι αντιδράσεις, έχει πέσει στο τραπέζι από την πλευρά των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ που αγωνιούν για την επανεκλογή τους μία δέσμη αντιπροτάσεων και αντισταθμιστικών οφελών προς τη Ν.Δ.
Σύμφωνα με αυτήν, στις Περιφέρειες που θα υποστηριχθούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο λύσεις για να λειτουργήσει, πολιτικά και εκλογικά η συμφωνία.
-Να υποστηριχθούν από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιοι δήμαρχοι της Ν.Δ στους δήμους αυτών των περιφερειών.
-Να οριστούν ως υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, στελέχη προερχόμενα από τη Ν.Δ.
Οι τελικές βέβαια αποφάσεις θα παρθούν από τους κ.κ. Σαμαρά-Βενιζέλο και με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων αλλά και την ανάλυση των τοπικών δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

KASHGARΗ αρχαία μακεδονική πόληΥπάρχουν τουλάχιστον 12 αρχαίες ελληνικές πόλεις στην Κίνα, βάσει ανασκαφών των πανταχού παρόντων Γερμανών αρχαιολόγων! Η κινεζική κυβέρνηση - επειδή δυσαρεστήθηκε που δεν βρήκαν... βούδες - απέλασε όλες αυτές τις αρχαιολογικές αποστολές...

Οι αρχαιολόγοι έφυγαν, το καζάνι όμως έβραζε... Από τη δεκαετία του 1980, και μετά, αναζωπυρώθηκε το αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην Κίνα, και μια ομάδα Κινέζων και Ιαπώνων ερευνητών, άρχισε να ψάχνει για την φημολογούμενη χαμένη αρχαία πόλη ΝΑ. της Kashgar. Την Kashgar, που ο αρχαίος Έλλην γεωγράφος, Κλ. Πτολεμαίος (1ος αι. μ.Χ.), την αναφέρει ως Κασία (στα Κάσια όρη, στην Κασία χώρα, ορμητήριο των Σκυθών)[5], ενώ άλλοι μιλούσαν για τις Κάσιες Πύλες[6]. Άρα την εγνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες! Ενώ οι επιστήμονες έλεγαν έως τώρα, πως η παλαιότερη αναφορά της Kashgar καταγράφεται από... κινεζική αποστολή της Δυναστείας Χαν - κάπου μεταξύ 206 π.Χ. και 220 μ.Χ. - για τα περιβόητα ταξείδια του «Δρόμου του Μεταξιού»...

Μια αρχαιολογική ανακοίνωση τάραξε τα κοιμισμένα ιστορικά ύδατα, το 1993: Ένας αρχαίος ελληνικός πολιτισμός βρέθηκε στην Niya[7] - περίπου 640 χλμ. ΝΑ. της Κασίας, στην έρημο Τακλαμακάν!  Εκεί όπου είχε «σηκώσει» την αρχαία πόλη ο Stein! 

Και πράγματι, «κάτω από κάτι μεγάλους αμμόλοφους», όπως είχε σημειώσει ο Stein, από διηγήσεις εντοπίων, ανακαλύφθηκαν και τα ερείπια της αρχαίας πόλεως... Μέσα στα ερείπια ευρέθησαν ένας αρχαίος ελληνικός αμφορέας, έπιπλα αρχαιο-ελληνικού στυλ, ανάγλυφες παραστάσεις με μαιάνδρους, ελληνικοί αμφορείς με αναπαραστάσεις από τα ομηρικά έπη, κλπ
. Όλα αλεξανδρινής εποχής... Στον δε «τάφο 3» ήταν θαμμένοι ένας άνδρας και μια γυναίκα, υπέροχα ενδεδυμένοι με μεταξένια ρούχα (κουκκούλες, πολύχρωμες ρόμπες, παντελόνια, υποκάμισα, και κεντημένη δερματινη σόλα υποδημάτων!). Ο άνδρας είχε μαζί του την φαρέτρα, το τόξο, και τα βέλη του. Δεν θα πήγαινε στον άλλο κόσμο χωρίς τα όπλα του! Φορούσε επενδύτη (ένα κινεζικό σακκάκι). Η γυναίκα φορούσε χρυσά ενώτια και είχε ένα κύπελλο με σφαιρίδια από το περιδέραιό της. Σε ένα άλλο κουτί υπήρχε η χτένα, το μακιγιάζ της, και ένα σετ ραπτικής! Απεριποίητη θα πήγαινε; Προφανώς θα ήταν πλούσιοι. Αλλού βρέθηκε επιγραφή σε πρώιμη κινεζική, που είχε αστρολογική πρόβλεψη: «Η εμφάνιση των πέντε αστέρων στα Α. είναι ευνοϊκή για την Κίνα»[8]... Οι κάτοικοι της Niya διατρέφονταν με κρέας, αχλάδια και σταφύλια. Λέτε η Niya να αποδειχθεί πως ήταν η αρχαία Νήσσα, μια από τις αινιγματικές γενέτειρες του Διονύσου;

Επίσης, αφού επισήμως και συμβατικώς, ο Μ. Αλέξανδρος έφθασε μέχρι τον Γάγγη ποταμό, πώς υπήρχαν ελληνικές πόλεις πέραν αυτού, στην Κίνα;

Τέλος, μήπως η Kashgar/Κασία είναι ένα ακόμη αφίδρυμα των Κασίων (Δωδεκανησίων), οι οποίοι είχαν ιδρύσει σημαντικούς ναούς του Κασίου Διός στα σύνορα Αιγύπτου-Πετραίας Αραβίας[9] και στην Β. Συρία; Διόλου απίθανο απ' εκεί να μετέβησαν προς εξερεύνηση και αναζήτηση νέων πόρων στην περιοχή, και να ονοματίσθηκαν εξ αυτών Κασίαι αι πύλαι αυτού του εμπορικού δρόμου. Ίσως να έφερναν την κασία απ' εκεί, ένα ισχυρό μύρο και φάρμακο. Πώς έφθασαν ως εκεί; Μα οι τολμηροί Κάσιοι ναυτικοί θα το έκαναν ακολουθώντας τον ανάπλου του ποταμού Niya, ο οποίος φθάνει έως το χωριό Uygur. Ίσως γι' αυτό να μνημονεύουν τους βαρκάρηδες προγόνους τους οι θαμμένοι στους βαρκόσχημους τάφους, καταμεσίς της ερήμου... Ποιος ξέρει; Η σκαπάνη θα δείξει... Επισήμως, οι αρχαιολόγοι λένε πως θα απαιτηθούν άλλα 10 χρόνια σκληρής δουλειάς για να βρεθούν απαντήσεις...

Η ΚΟΥΠΑ

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

επιστολή παραίτησης του επικεφαλής της αντιπολιτευσης


29/4/2013
Προς τον  Δήμαρχο, τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κάσου
ΚΑΣΟΣ

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,

Με  την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και  στις δυο παρατάξεις που προσπάθησαν  και προσπαθούν να καλυτερεύσουν  τις συνθήκες επιβίωσης και ποιότητας  ζωής της Κάσου.


Από την άλλη θέλω να καταδικάσω τις  ενέργειες (ή και την απραξία) όσων λειτούργησαν με αντιδημοκρατικό και αντικανονικό τρόπο από όπου και εάν προέρχονταν εναντίον των συμφερόντων του Κασιώτικου λαού.

Το  Ελληνικό Κράτος γεμάτο από παραδείγματα ανευθυνότητας, λεηλασίας των χρημάτων  των πολιτών του και την  ανήθικη στάση των μεγάλων  ΜΜΕ έχει προδόσει την Κάσο και  τους πολίτες της. 

Η πλειοψηφία των πολιτικών της  Δωδεκανήσου επέδειξαν ασέβεια  προς τον Κασιώτικο λαό και  δεν εκπροσώπησαν τα προβλήματα του  ηρωικού αυτού νησιού όπως είχαν  υποχρέωση να κάνουν.

Δυστυχώς  δεν μου επετράπη από πρόσωπα  και συνθήκες να υπηρετήσω με επιτυχία την εντολή του Κασιώτικου λαού ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Ζητώ ταπεινά συγνώμη από τον λαό της Κάσου και πιστεύω ότι η ειλικρίνεια έχει την αξία της. Παραμένω ως Αρχηγός της παράταξης ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ αλλά παραιτούμαι από την θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών από τις εκλογές, εφ όσον το δεχθεί.

Εύχομαι στο μέλλον οι πολίτες της Κάσου  να αναδείξουν τους πολίτες αυτούς που μπορούν ελεύθερα να φέρουν λύσεις στα προβλήματα  με σεβασμό προς τον κυρίαρχο Κασιώτικο λαό.

Παρακαλώ  δεχθείτε την παραίτησή μου και  σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για  το μέλλον.

Με  τιμή,
Ηλίας Γαλανάκης

150 HRONIA AMPETIOU EPETIAKO AFIEROMA

AMBETIOS 150 HRONIA (Costas Ferris)

189η Επέτειος του Ολοκαυτώματος της Κάσου


Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ


Ἡ Κάσος ἦταν ὑπολογίσιμος ναυτικὴ δύναμις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως μὲ δεκαπέντε πολεμικὰ πλοῖα. Οἱ Κάσιοι ἔκαναν διαρκεῖς ἐπιθετικὲς ἐξορμήσεις πρὸς τὶς γύρω παραλιακὲς περιοχές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συγκεντρώνουν πολλὰ λάφυρα καὶ αἰχμαλώτους. Αὐτοὺς τοὺς αἰχμαλώτους συνήθως χρησιμοποιοῦσαν γιὰ ἀνταλλαγὴ μὲ τοὺς δικούς μας.
Μετὰ τὴν Ὕδρα, τὶς Σπέτσες καὶ τὰ Ψαρὰ ἀκολουθοῦσε ἡ Κάσος σὲ πολεμικότητα καὶ σὲ ἰσχύ.
Ὁ Ἰμπραῆμ πασσᾶς, μετὰ τὴν πρώτη του, δοκιμαστική, ἐπίθεσι κατὰ τῆς νήσου, στὶς 14 Μαΐου τοῦ 1824, προετοιμαζόταν νὰ κτυπήσῃ καὶ νὰ κλείσῃ τὸ κεφάλαιο Κάσος, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀφήνῃ πίσω του ἐκκρεμότητες, στὴν ἐκστρατεία του κατὰ τῶν Ἑλλήνων.
Στὸ μεταξὺ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες στὴν Κάσο εἶχαν καταφύγῃ πολλοὶ πολεμιστὲς ἀπὸ τὴν Κρήτη, λόγῳ τῆς ἄλλης μεγάλης σφαγῆς ποὺ διέπραξε ὁ Χουσεΐν μπέης ἐκεῖ, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μεγάλη μάχη στὴν Ἀνώπολι, στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1824. Στὸ νησὶ λοιπὸν ἦταν ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες περισσότεροι ἀπὸ ἕξι χιλιάδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἐλάχιστοι πολεμιστές.
Οἱ Κάσιοι, ἀπελπισμένοι κυριολεκτικῶς, στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1824,  ἀποστέλλουν ἐπιστολὴ στὴν κυβέρνησι κι ὁ Γεώργιος Κουντουριώτηςτοὺς ἀπαντᾶ πὼς θὰ φροντίσῃ γιὰ βοήθεια, ὅταν ὅμως θὰ ἔλθῃ τὸ δάνειον.
Ἡ ἀπάντησις του ὑπογράφεται στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1824, ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Ἰσμαῆλ Γιβλαρτᾶρ.
Στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1824 ὁ Ἰσμαῆλ Γιβλαρτᾶρ διατάσσει ἐπίθεσι. Ξεκινᾶ ὁ ὁ κανονιοβολισμὸς τῆς νήσου γιὰ δύο ἡμερόνυκτα διαρκῶς. Πιστεύεται πὼς ἐκεῖνες τὶς δύο ἡμέρες θὰ ἔπεσαν περισσότερες ἀπὸ τέσσερις χιλιάδες βόμβες στὴν Κάσο.
Μαζὺ μὲ τὸν Γιβλαρτᾶρ ἦταν κι ὁ Χουσεΐν μπέης, ὁ ἐκκαθαριστὴς τῆς Κρήτης, μὲ τρεῖς χιλιάδες στρατό.
Οἱ δικοί μας περίμεναν τὴν ἐπίθεσι στὴν θέσι Ἁγία Μαρίνα, λόγῳ τοῦ ὅ,τι αὐτὴ ἡ περιοχὴ ἦταν πιὸ πρόσφορος γιὰ ἀπόβασι. Καὶ πράγματι, ἐκεῖ ἐδέχθησαν τὶς πρῶτες ἐπιθέσεις.
Ὅλην τὴν ἡμέρα οἱ Κάσιοι καὶ οἱ Κρῆτες πολεμοῦσαν καὶ ἀντιμάχονταν τὶς φελοῦκες ποὺ ἀπεβίβαζαν στρατό, μὴ ἐπιτρέποντάς τους νὰ περάσουν.
Τὰ μεσάνυκτα ὅμως τῆς 28ης Μαΐου ὁ Χουσεΐν φορτώνει δύο χιλιάδες ἀπὸ τὸν στρατό του σὲ φελοῦκες καὶ τοὺς ἀποβιβάζει στὴν θέσιἈντιπέρατο, καθ΄ ὑπόδειξιν τοῦ Κασιώτου Ζαχαριᾶ. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν τὰ ξημερώματα τῆς 29ης Μαΐου οἱ πολεμιστές μας νὰ βρεθοῦν ἀνάμεσα σὲ δύο πυρά. 
Οἱ περισσότεροι σκόρπισαν ἀλλὰ παρέμειναν νὰ πολεμοῦν μόνον ὁΜάρκος Μαλλιαράκηςὁ Διακουμάρκος, μὲ μόλις σαράντα παλληκάρια. Ἔλειωσαν ἕνας ἕνας ἐμπρὸς στὴν λαίλαπα τοῦ ἐχθροῦ ἐτοῦτοι οἱ ἥρωες.
Γιὰ ἕνα εἰκοσιτετράωρο ἡ Κάσος χόρταινε τὴν κάθε ἀνώμαλο ὄρεξι τῶν καταπατητῶν της. Βιασμοί, ἀνασκολοπισμοί, σφαγὲς νηπίων καὶ γερόντων, ἀποκεφαλισμοί, τεμαχισμοί, καύσεις… Τίποτα δὲν χόρταινε αὐτὰ τὰ κτήνη ποὺ τὴν πάτησαν. 
Περισσότεροι ἀπὸ δύο χιλιάδες σκλάβοι ἐπωλήθησαν στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς.
Ἐλάχιστοι πολεμιστὲς διεσώθησαν, διότι ὁ Ἰσμαῆλ Γιβλαρτᾶρ τοὺς ἐπρότεινε, τὴν ἐπομένη, 30 Μαΐου, νὰ δουλέψουν στὰ καράβια του, μὲ ἀντάλλαγμα, ἴσως, ἐὰν τὰ κατάφερναν, τὴν ἐξαγορὰ τῶν δικῶν τους. Κι αὐτοί, οἱ πρώην ἀγέροχοι κι ἐλεύθεροι ἀγωνιστὲς κατήντησαν σκλάβοι καὶ ἀντίπαλοι τῶν Ἑλλήνων, σὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ναυμαχίες.
Ἡ ῥεντίκολο κυβέρνησις τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτου ἔβγαλε κι ἀνακοινώσεις περὶ «ἀνελπίστου» καταστροφῆς τῆς Κάσου. Οἱ πρόκριτοι τῆς Ὕδρας μὲ δύο ἐπιστολές τους, στὶς 10 Ἰουνίου, ἀναφέροντας πάλι τὴν «ἀνέλπιστον καταστροφή», εὐγνωμονοῦσαν ἐμμέσως τὸν ὄλεθρο τῆς Κάσου διότι πίστευαν πὼς γλύτωσαν τὸ δικό τους νησί. 
Πράγματι.. Ἀνέλπιστος γιὰ αὐτούς.. Πράγματι!

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

" Η Κάσος μεσοπέλαγα"Καλά'ναι τα ντοκυμαντέρ
καλή κι' η ιστορία...
πικρή όμως η ανάμνηση
άμα δεν έχεις μία...
Η νεολαία της Κάσου μας
δουλειά έχει ανάγκη...
να μη τη τρώει ο χωρισμός
και τ' άγρια πελάγη...
Η ανάμνηση είναι καλή
άμα τη νιότη τρέφει...
γιατί από μονάχη της
κανείς δε την αντέχει...
Η Κάσο κάποτ' έτρεφε
χιλιάδες νοματαίους...
και ιστορία 'χε τρανή
κι' άντρες νοικοκυραίους...
Η Κάσο εγκαταλήφτηκε
απ' όλα τα παιδιά της
κι' έμεινε η ανάμνηση
να σκίζει τη καρδιά της...
Θέλει πολλή προσπάθεια
μπροστά να ξαναπάρει
κι' από τη εγκατάληψη
ν' ανθίσει νιό χορτάρι...
...από μονάχη δύσκολα
να 'ρθεί καινούργια μέρα
αν δεν αλλάξουν τα μυαλά
και δε δουλέψει η χέρα...

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Εκτακτη συνέλευση όλων των τοπικών φορέων της Κάσου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου, συζητήθηκε η επικείμενη μείωση των οργανικών θέσεων, η οποία προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (44506/Δ4/02-04/2013), που απεστάλη στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και τα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων.

Τα τέσσερα άρθρα του Ψηφίσματος έχουν ως εξής:

1. «Αναφορικά με την ενδεχόμενη κατάργηση των Λ.Τ. και στις επιπτώσεις που θα οδηγήσουν το νησί σε οικονομικό μαρασμό, διάλυση των οικογενειών και τελικά σε ερήμωση, λόγω του ότι στο νησί δεν υπάρχει άλλο Λύκειο ή Λ.Τ.»

2. «Φαίνεται ορατός ο κίνδυνο της υποβάθμισης του 6Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κάσου και οι επιπτώσεις του στη μόρφωση των μαθητών του. Εξαιτίας αυτού θα επηρεαστεί η δομή της οικογένειας της τοπικής κοινωνίας, λόγω υποχρεωτικής μετακίνησης μελών της σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για να προσφερθεί καλύτερη μόρφωση στα παιδιά, όπως επίσης και το οικονομικό πρόβλημα που επισημαίναμε παραπάνω.»

3. «Επίσης αρνούμαστε να δεχτούμε την αύξηση των ανισοτήτων και την περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών μας, οι οποίες αντιτίθενται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, όπου διατυπώνεται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων στην Εκπαίδευση, στο άρθρο 25 που διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα και το άρθρο 16 παρ. 1, όπου διατυπώνεται η υποχρέωση του Κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της διδασκαλίας.»

4. «Απαιτούμε ως ελάχιστη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας στο ιστορικό νησί της Κάσου, την αναίρεση της Υπουργικής Απόφασης και την δέσμευση των αρμοδίων, όπως το Γυμνάσιο, οι Λ/Τ και το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάσου θα παραμείνουν ως έχουν.».

Ακολουθούν οι υπογραφές των τοπικών Συλλόγων Κάσου:
-Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου και Λ/Τ Κάσου.
-Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεολαίας Κάσου.
-Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτοχωρίου
-Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας.
- Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Κάσου.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 1)ΤΟ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ 2) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο θυμός περισσεύει και η υπομονή τελειώνει γιατί ήμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε αξία σε ανόητους καιροσκόπους και καοήθεις καρεκλοκένταυρους όπως και σε εκλεγμένους αντιπροσώπους που δεν βοηθούν την δράση του συλλόγου και την εξέλιξη του νησιού που ζούμε.
.Δυστυχώς λογω της απουσίας μας στο Ηράκλειο και των κακών καιρικών συνθηκών δεν μπορούμε να είμαστε πριν την 20/4 στην Κάσο.
Πάγια θέση του συλλόγου γονέων του δημοτικού είναι να μην καταργηθεί ούτε μια θέση δασκάλου η καθηγητή στην Κάσο.
Τα βασικά μειονεκτήματα του τετραθεσίου σχολειού είναι τα εξής και δημιουργούν σοβαρή ανισότητα με την ηπειρωτική Ελλάδα .
• η πνευματική μόρφωση των μαθητών είναι οπωσδήποτε ελλιπής, γιατί δεν είναι δυνατόν να εξαντλούνται ολόκληρα τα κεφάλαια της διδακτέας ύλης κάθε χρόνο
• η σύγχυση των μαθητών στη λογική σειρά των γνώσεων είναι αναπόφευκτη με τα συνδιδασκόμενα τμήματα και με τους εναλλασσόμενους Α και Β κύκλους συνδιδασκαλίας μαθημάτων στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις.
• Η κόπωση του δασκάλου είναι πολλή σοβαρή, γιατί υποχρεώνεται να προπαρασκευάζεται για τα μαθήματα πολλών τάξεων, να ελέγχει τους μαθητές του, που εργάζονται σιωπηρά, ενώ σύγχρονα διδάσκει και να ασκεί ταυτόχρονα παιδαγωγικό και διοικητικό έργο.
• Η αναστάτωση του νευρικού συστήματος και της ψυχικής ηρεμίας των μαθητών και του δασκάλου είναι συχνή από τους αναπόφευκτους θορύβους των μαθητών που εργάζονται σιωπηρά και κινούνται στην αίθουσα.
Το κλείσιμο του λυκείου προκαλεί αναστάτωση στις οικογένειες και εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους τα ανήλικα παιδιά που θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν σε άλλο νησί .
Χωρίς Παιδεία ,υγεία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπεια του και είμαστε πολύ κοντά σε μια παρόμοια κατάσταση.
Συμσεριδης Νικος και Πομποδακη Βιβη

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Με νόμο θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός εργαζομένων


Με νόμο θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός εργαζομένων που δεν καλύπτονται από σύμβαση εργασίας – Παραδόθηκε στην τρόικα το τελικό σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου


Mε νόμο που θα φέρνει για ψήφιση στη Βουλή κάθε Δεκέμβριο ο υπουργός Εργασίας -ύστερα από εξάμηνη μελέτη και διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους άλλους παράγοντες της αγοράς, υπό το ΚΕΠΕ και τον ΟΜΕΔ αντίστοιχα- θα καθορίζεται ο ελάχιστος, για κάθε εργαζόμενο ο οποίος δεν «καλύπτεται» από σύμβαση εργασίας, νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο. Τη διαδικασία και τα κριτήρια καθορίζει το τελικό σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που παρέδωσε στην τρόικα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και δημοσίευσε η «Ημερησία». Το τελικό σχέδιο προβλέπει:
1. «Την εφαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες της χώρας των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».

2. Το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξής της, τα επίπεδα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τις ανάγκες των εργαζομένων και της οικογένειάς τους, σε σχέση με το επίπεδο μισθών και ημερομισθίων, το κόστος ζωής, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και το βιοτικό επίπεδο των αμειβομένων με αυτόν».

3. «Ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο διαφοροποιείται με συγκεκριμένους συντελεστές που εφαρμόζονται για τους παράγοντες της ηλικίας νέων κάτω των 25 ετών και της προϋπηρεσίας, όπως αυτοί ορίζονται στο ν. 4093/2012» (δεν αλλάζουν τα κλιμάκια και παραμένει ο χαμηλότερος μισθός για τους νέους).

Η διαβούλευση
4. «Για τον ορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εργασιακών σχέσεων και τον συντονισμό από Επιτροπή».

Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι:

α) Εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο και προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.

β) Εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.

5. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ, ως πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του ΟΜΕΔ».

Ο νόμος 

«Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πρόταση νόμου τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την παραπάνω διαδικασία».

Το χρονοδιάγραμμα


Η Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης: Θα στέλνει έγγραφη πρόσκλησης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έτους προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΣΕ/ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ ΓΕΣΣΕ), το Ινστιτούτο ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) για να συντάξουν Εκθεση προς υποβολή έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την πιθανή προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.

Θα σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και θα τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων για την έκφραση της γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου.

Θα διαβιβάζει το υπόμνημα και την τεκμηρίωση κάθε διαβουλευόμενου προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και την Έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για τη σύνταξη του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30ή Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ κοινοποιείται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και στον Πρόεδρο της Βουλής μέχρι την 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι μετέχουν

Στη διαβούλευση θα μετέχουν η ΓΣΕΕ και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο. Εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις.

ΘΑ ΕΧΟΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ? Η απολέσαμε την εθνική μα κυριαρχία από την πίσω πορτα


Τσεκούρι» στον προϋπολογισμό για την κάλυψη των άγονων γραμμών έπεσε από την τρόικα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης να είχε προβλέψει κονδύλι ύψους 84 εκατομμυρίων για το 2013 όμως οι τροικανοί έχουν άλλη γνώμη και ζήτησαν την περιστολή δαπανών στα απολύτως απαραίτητα δρομολόγια. Όσο αφορά για τις υπόλοιπες συγκοινωνιακές ανάγκες η πρότασης των τροικανών είναι να τις καλύπτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ΥΝΑ έθεσε σε διαβούλευση τα νέα κριτήρια με τα οποία θα ορίζεται το Δίκτυο των επιδοτούμενων Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση απόψεων και προτάσεων και η άντληση τεκμηρίωσης για τον ανασχεδιασμό του επιδοτούμενου Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Απόψεις και προτάσεις είναι δυνατόν να κατατεθούν και για ευρύτερα θέματα όπως (ενδεικτικά):
 • Οι όροι των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, 
 • Οι απαιτήσεις / προϋποθέσεις που τίθενται για τον ασφαλή απόπλου/ κατάπλου των πλοίων,
 • Η απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και εγκρίσεων ΗΣΚΘΕΕΑ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων),
 • Η αξιοποίηση των λιμενικών τελών για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, κ.α.
Προτάσεις, απόψεις και σχόλια, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dths@yen.gr
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα εκκινήσει θεσμικός κοινωνικός διάλογος με αντικείμενο τον ανασχεδιασμό και, εν γένει, την αναμόρφωση του Δικτύου των επιδοτούμενων Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. 
Τα ανωτέρω συμπληρώνουν τα λοιπά μέτρα και παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως:
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, 
 • Την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος, 
 • Τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες που τα εξυπηρετούν, 
 • Την επανεξέταση του πλαισίου εντός του οποίου αναπτύσσεται σήμερα η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα, 
 • Την προστασία δικαιωμάτων επιβατών ακτοπλοΐας, 
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής και πολιτικής για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, 
 • Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, 
 • Την προώθηση δράσεων ενίσχυσης νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων, 
 • Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία υδατοδρομίων κλπ.
Για τη διευκόλυνση της ανωτέρω διαβούλευσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα παραθέσει εντός των προσεχών ημερών, στον ιστότοπο του Υπουργείου, στοιχεία για τη γενικότερη κατάσταση των λιμένων της Χώρας. 

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο