Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

«Ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση Κάσου»Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 17η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσουμετά από την υπ’ αριθμόν 3358/14-10-2013πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
 1. Ιωάννης Ασπράς
 2. Ιωάννης Μονδάνος
 3. Μηνάς Ιερομόναχος
 4. Κωνσταντίνος Μηνάς
 5. Εμμανουήλ Σοφίλλας
 6. Εμμανουήλ Μανούσος
 7. Ευαγγελία Δημητρίου
 8. Αντώνιος Ζάγορας
Απόντες
1. Μαρία Φραγκούλη εκτός Κάσου
2. Γεώργιος Κουριαντάκης εκτός Κάσου 
3. Αντώνιος Χατζηπέτρου εκτός Κάσου
4. Φωτεινή Αρπατζή αν και νόμιμα προσκλήθηκε 
5. Ιωάννης Νικολάου αν και νόμιμα προσκλήθηκε. 
Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι όσον αφορά στην αεροπορική σύνδεση του νησιού μας και μετά τη φήμη περί κλεισίματος του αεροδρομίου μας, όπως και πολλών άλλων περιφερειακών αεροδρομίων μικρών και όχι μόνο νησιών έρχεται να προστεθεί και η μείωση των χειμερινών δρομολογίων που μας συνδέουν με Ρόδο, Κάρπαθο και Σητεία από επτά (7) σε τέσσερα (4). Με έκπληξη στον παραπάνω προγραμματισμό παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από Αθήνα για Κάσο μέσω Ρόδου ή Καρπάθου μιας και η αναχώρηση του αεροπλάνου από Ρόδο (7:30 π.μ.) ή Κάρπαθο για Κάσο προηγείται της άφιξης του δρομολογίου Αθήνα – Ρόδο (10:00 π.μ.) ή Αθήνα – Κάρπαθος.
Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζεται ο επιβάτης να διανυκτερεύσει είτε στη Ρόδο, είτε στην Κάρπαθο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περισσότερα έξοδα και ταλαιπωρία.
Επιπρόσθετα οι τιμές στα επί μέρους σκέλη Ρόδος – Κάσος, Κάρπαθος – Κάσος και Σητεία – Κάσος είναι απαγορευτικές.
Σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας, βάσει της υπ ́αριθμ. 3327.1/64/13/25/13 προκήρυξης όπου αναφέρεται μόνο στο σκέλος του δρομολογίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ με επιστροφή δύο φορές εβδομαδιαίως αποκόπτωντας πλήρως τη σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά, καθώς επίσης τα τοπικά δρομολόγια που συνδέουν την Κάσο με την Κάρπαθο μειώνονται από τέσσερα (4) σε τρία (3).
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την ενημέρωση του κ. Εμμ. Μανούσου σχετικά με τις αλλαγές που αναμένονται στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια,
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Όσον αφορά στην αεροπορική σύνδεση του νησιού, ζητούμε
α)Την τροποποίηση των δρομολογίων από Ρόδο για Κάρπαθο, Κάσο και Σητεία έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση με τις γραμμές Αθήνα Ρόδο και Αθήνα Κάρπαθο και ο επιβάτης να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του αυθημερόν.
β)Τη μείωση της τιμής των εισιτηρίων μια και οι υπάρχουσες είναι απαγορευτικές καθιστώντας το ταξίδι με αεροπλάνο είδος πολυτελείας.
γ)Την επέκταση της υπάρχουσας επιδοτούμενης γραμμής μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. 
2. Όσον αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου, ζητούμε
α
)Την αναβολή της υπ ́αριθμ. 3327.1/64/13/25/09/13 προκήρυξης στα δρομολόγια που αφορούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου και επαναφορά των δρομολογίων όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη υπ ́αριθμ. ΔΜ/Φ231.01/6045/31/07/12.β)Κατά την επαναπροκήρυξη πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δ.Σ. Κάσου με αριθμό 85/2013 που συγκεκριμένα προτείνει την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων, δηλαδή:
 •   Πειραιά – Σαντορίνη – Ανάφη – Κάσο – Κάρπαθο – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδο και επιστροφή Ρόδο – Χάλκη – Διαφάνι – Κάρπαθο – Κάσο – Ανάφη – Θήρα – Πειραιά.
 •   Πειραιά – Μήλο – Σαντορίνη – Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο – Κάρπαθο – Χάλκη – Ρόδο και επιστροφή Ρόδο – Χάλκη – Κάρπαθο – Κάσο – Σητεία – Ηράκλειο – Θήρα – Μήλο – Πειραιά.
 •   Τοπικό δρομολόγιο Ρόδο – Χάλκη – Κάρπαθο – Κάσο – Σητεία – Ηράκλειο και επιστροφή Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο – Κάρπαθο – Χάλκη – Ρόδο, με παράλληλη:
  α
  Μείωση του χρόνου αναμονής στα λιμάνια και άμεση ανταπόκριση από το Ηράκλειο.
  β
  Ενιαίο εισιτήριο με την ανταπόκριση μέχρι τον Πειραιά.
  γΤο κόστος να μην ξεπερνά το κόστος της άμεσης μετάβασης στο απευθείας δρομολόγιο, ούτε των
  επιβατών αλλά ούτε και των οχημάτων.
 •   Την διατήρηση των τεσσάρων τοπικών δρομολογίων Κάσο – Πηγάδια Καρπάθου – Κάσο και ένα επί
  πλέον για τη θερινή περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο.
3. Όσον αφορά στην κατηγορία πλοίου που επιλέγεται να εξυπηρετεί τις παραπάνω γραμμές ζητάμε την
αναβάθμισή του.
Η απόφαση πήρε α/α 113/2013Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς
Τα Μέλη
Υπ: Ιωάννης Μονδάνος Υπ: Μηνάς Ιερομόναχος Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας Υπ: Εμμανουήλ Μανούσος Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου Υπ: Αντώνιος Ζάγορας
Η Ειδική Γραμματέας
Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου
Ιωάννης Μιχ. Ασπράς
Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών 
πηγη KASSOS NEWS
Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο