Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Μέχρι πού θα φθάσεις προδότη, τυχοδιώκτη Στουρνάρα;

Ο τίτλος του άρθρου αυτού περιέχει πολύ ήπιους χαρακτηρισμούς για τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα (τυχαία βγήκε νομίζετε το επώνυμό του;). Προσπαθώ, πάση θυσία, να προκαλέσω την οργή του απίστευτου αυτού πολιτικούαπατεώνα, του ελεεινού αυτού δημίου των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων και των ανέργων, ώστε να με σύρει στα δικαστήρια για εξύβριση και συκοφαντική του, τάχα, δυσφήμιση. Δεν το κάνει όμως γιατί, κατά ένα μεγάλο μέρος, ευθύνεται για την κατάρρευση της Εμπορικής και το σκάνδαλο "Σοφοκλής". Δεν το κάνει γιατί δεν μπορεί να αντέξει την αντιπαράθεση με ανθρώπους που έχουν μάθει, αν μη τι άλλο, να κοιτάζουν τον άλλον στα μάτια.
Δείτε λοιπόν το πρόσφατο "κατόρθωμα" αυτού του γερμανικού φερέφωνου, του δοσίλογου, του σκιάχτρου της γιάφκας του Κυνοβουλίου, του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος, εκτός όλων των άλλων, υποτιμά με τον πιο προκλητικό τρόπο τη νοημοσύνη μας και κοιτάζει πάντα χαμηλά (προσπαθεί μάλλον να βρει την τρύπα που θα ψάχνει σε λίγο να κρυφτεί).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 35
30 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών
.................................................................. 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις .................................................................. 2 Περιφέρειες
...................................................................3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1) Αριθμ. 3710/Β.204
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).
2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010
3. της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309).
4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της διαδικασίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ακολούθως:

α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος

ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ3359334), μέλος

γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:11ΑΙ80293), μέλος

δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369), εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος

εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος
β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος

ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625), μέλος

2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως

αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ

γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ

ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ευρώ

γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ

β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται σε 12μηνη βάση

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 όπως ισχύει
5. Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3213/2003

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Είδατε αποδοχές οι τύποι σαν την κυρία Αναστασία Σακελλαρίου, και τον κ. Γεώργιο Μέργο, ο οποίος προσφάτως μάλιστα δήλωσε ότι οι μισθοί των εργαζομένων βρίσκονται ακόμη σε αρκετά υψηλά επίπεδα; (!) Διαβάσατε το σκεπτικό του τυχοδιώκτη Στουρνάρα (ι) - όνομα και πράγμα ο ηλίθιος - ότι από την παρούσα ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού; (!!)
Διερωτώμαι : 1) Από πού κρατάει η σκούφια του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Paul Koster και του μέλους που ακούει στο όνομα Pierre Mariani; 2) Ποια θα είναι τα "βαρέα" και "ανθυγιεινά" καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής για να δικαιολογείται μηνιαίος μισθός 15.417 ευρώ; (185.000 ετησίως). 3) Τι θα κάνουν τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου ώστε να δικαιολογείται μηνιαίος μισθός 2.500 ευρώ (30.000 ευρώ ετησίως). Εγώ γιατί να είμαι άνεργος; Θέλω κι' εγώ να γίνω μέλος του Γενικού Συμβουλίου! Στο πηγάδι κατούρησα; 4) Πόσο "διευθύνουσα" θα είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για να δικαούται να τσεπώνει κάθε μήνα 17.917 ευρώ; (215.000 ευρώ ετησίως). Ρε σεις, θα μας τρελάνετε τελείως;
Πόσα μέλη, συνολικώς, θα έχει, άραγε, το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας; Όχι τίποτε άλλο, δηλαδή, αλλά για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα επόμενα τέσσερα χρόνια προκειμένου να καλυφθούν οι μισθοί αυτών των κηφήνων.
Και θα έρθει μεθαύριο αυτό το στουρνάρι - ο υπουργός των Οικονομικών ντε - να μου κατασχέσει το σπίτι και το αυτοκίνητο, επειδή δεν μπορώ να πληρώσω τους κεφαλικούς φόρους που επινόησε αυτός και ο χονδρόπετσος Συνταγματολόγος της συμφοράς. Δεν θέλω να πω άλλα. Δεν βρίσκω άλλα λόγια ικανά να εκφράσουν την αγανάκτησή μου για το ελεεινό αυτό κατασκεύασμα και αυτούς που το καθοδηγούν, το διατάσσουν και το πατρονάρουν...
Ιωσήφ Παπαδόπουλος πηγη rib+sea
 
Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο