Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
Αριθ. Απόφ: 52/2015
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το 5ο πρακτικό της 04-03-2015
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κάσου


Θέμα : «Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κάσου»
 Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 4 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου,
μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε
καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους (Aριθμ. Πρωτ. 750/4.3.2015) καθώς και
στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Αντιδήμαρχος Κάσου κα Μαρία Μαλανδρή
(α/α 129/1.9.2014 Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου-ανάθεση αρμοδιοτήτων) και ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 8
μέλη, ήτοι:
 Παρόντες: Απόντες
1.- Νικόλαος Συμσερίδης, Πρόεδρος Δ.Σ    1.- Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου
2.-Δημητρίου Ευαγγελια, Γραμματέας        2.- Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου
3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος           3.- Παρλής Εμμανουήλ, εκτός Κάσου
3.-Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος                 4.-ΜαστροπαύλοςΝικόλαος, λόγω
4.-Περσελής Κωνσταντίνος,                                            Μέλος ασθενείας
5.-Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος
6.- Κρητικός Νικήτας, Μέλος
7.- Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος


Η Δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιππίδη, τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Κάσου Μαρία
Μαλανδρή η οποία ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη δίωρη συνάντηση της Δημάρχου Μαίρη
Σορώτου-Τσανάκη με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Δρίτσα, (27.2.2015) με
θέμα την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου, το ψήφισμα που εισηγήθηκε με την εκτός
ημερησίας διάταξης παρέμβασή της η Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο που
διεξήχθη στην Σύρο, στις 02.03.2015 ,και έγινε αποδεκτό, πέρασε στο μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι όσον αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Κάσου, από την ημέρα διακοπής των δρομολογίων από το Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, έχουν
συμβεί πολλές αλλαγές και ακυρώσεις στα δρομολόγια που συνδέουν την Κάσο με
τον Πειραιά και τα λοιπά νησιά του Ν. Αιγαίου και επιπρόσθετα υπάρχει αβεβαιότητα
για την εκτέλεση των προσεχών δρομολογίων μέχρι την 5/4/2015, ημερομηνία κατά
την οποία προβλέπεται να εκτελέσει πάλι δρομολόγιο το Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ.
Επιπρόσθετα οι τιμές των εισιτηρίων στα επιμέρους σκέλη Ρόδος-Κάσος, Κάρπαθος-
Κάσος και Σητεία-Κάσος είναι απαγορευτικές
./.
-2-
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της
Αντιδημάρχου Μαρίας Μαλανδρή
 Αποφασίζει ομόφωνα
1.-Όσον αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου, ζητούμε
α)Την αναβολή της υπ’ αριθμ. 3327.1/64/13/25/09/13 προκήρυξης στα δρομολόγια
που αφορούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου και επαναφορά των δρομολογίων
όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη
υπ’ αριθμ. ΔΜ/Φ231.01/6045/31/07/12.
β)Κατά την επαναπροκήρυξη πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δ.Σ. Κάσου με
αριθμό85/2013 που συγκεκριμένα προτείνει την
διατήρηση των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων, δηλαδή:
Πειραιά –Σαντορίνη –Ανάφη – Σητεία – Κάσο– Κάρπαθο –Διαφάνι –Χάλκη –Ρόδο
και επιστροφή Ρόδο –Χάλκη –Διαφάνι –Κάρπαθο –Κάσο –Ανάφη– Θήρα –Πειραιά.
Πειραιά– Μήλο– Σαντορίνη– Ηράκλειο– Σητεία– Κάσο– Κάρπαθο– Χάλκη– Ρόδο
και επιστροφή Ρόδο –Χάλκη –Κάρπαθο –Κάσο –Σητεία –Ηράκλειο –Θήρα –Μήλο–
Πειραιά.
Τοπικό δρομολόγιο Ρόδο –Χάλκη –Κάρπαθο– Κάσο– Σητεία– Ηράκλειο και
επιστροφή Ηράκλειο – Σητεία - Κάσο – Κάρπαθο –Χάλκη- Ρόδο, με παράλληλη:
α)Μείωση του χρόνου αναμονής στα λιμάνια και άμεση ανταπόκριση από το
Ηράκλειο.
β) Ενιαίο εισιτήριο με την ανταπόκριση μέχρι τον Πειραιά.
γ) Το κόστος να μην ξεπερνά το κόστος της άμεσης μετάβασης στο απευθείας
δρομολόγιο, ούτε των επιβατών αλλά ούτε και των οχημάτων.
2.-Όσον αφορά στην κατηγορία πλοίου που επιλέγεται να εξυπηρετεί τις παραπάνω
γραμμές ζητάμε την αναβάθμισή του σε πλοία κατηγορίας 1ης ή 2ης
.
3. -Να ενεργοποιηθεί η μείωση των εισιτηρίων στους μονίμους κατοίκους, στους
πολύτεκνους και στους συνταξιούχους του Ν.Α.Τ.
4. -Να ενημερώσει ο Δήμος Κάσου από τον Λιμενικό Σταθμό Κάσου σχετικά με τα
Δελτία Τύπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ο/Γ ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ,
με αναλυτικά στοιχεία για τις ώρες και τα λιμάνια κατάπλου και απόπλου και να
επισυναφθούν στην παρούσα απόφαση όλα τα παραπάνω καθώς και οι ώρες
καθυστέρησης ανά δρομολόγιο.
5.- Η απόφαση να σταλεί στη Δήμαρχο Κάσου για να προσκομιστεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες (Υ.Ε.Ν., κλπ), συνοδεία των Δημοτικών συμβούλων, που βρίσκονται στην
Αθήνα.
6.- Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, να προβούμε σε αναστολή των εορταστικών
εκδηλώσεων της επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, εκτός από το τυπικό
μέρος (Δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση εντός της εκκλησίας) και να έχουμε
μεσίστιες τις σημαίες.
-3-
7.- Να γίνει δημοσιοποίηση του θέματος, με επιφύλαξη για τις επόμενες
κινητοποιήσεις, σε περίπτωση που παραμείνει το Ο/Γ ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
στην γραμμή.
8.- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους Δήμους, στον
Έπαρχο, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στους βουλευτές Δωδεκανήσου.
Η απόφαση πήρε α/α 52.
 O Πρόεδρος Τα Μέλη
 Δημητρίου Ευαγγελία
 Νικόλαος Συμσερίδης Παπαγεωργίου Βασίλειος
Γενειάδου Λαμπρινή
Περσελής Κων/νος
Δασκαλάκη Ιουλία
Κρητικός Νικήτας
Ζάγορας Αντώνιος
 Ακριβές Απόσπασμα
 από το Βιβλίο Πρακτικών
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ Κάσου

 Συμσερίδης Νικόλαος
Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο