Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

ΠΟΣΑ ΠΑΛΙ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥ?Ολοι όσοι στοιχειοθετούν «δικαίωμα» επί ακίνητου περιουσιακού στοιχείου που κτηματογραφείται υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ πάγιου τέλους 35 ευρώ, ανά δικαίωμα. Εάν, δηλαδή, ένα ζευγάρι έχει στην κατοχή του ένα σπίτι εξ αδιαιρέτου, το εφάπαξ πάγιο τέλος των 35 ευρώ το καταβάλλουν και οι δύο, αφού το συγκεκριμένο τέλος δεν αφορά το ακίνητο, αλλά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα επ' αυτού (του ακινήτου). Για δικαιώματα σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το πάγιο τέλος είναι 20 ευρώ, ενώ στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα, καταβάλλουν εφάπαξ πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Η δεύτερη καταβολή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Οι «κύριοι» ή οι «επικαρπωτές» των δικαιωμάτων θα κληθούν να καταβάλουν το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, που είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του δικαιώματος, αφού αφαιρεθούν οι πρώτες είκοσι χιλιάδες ευρώ.
Η αξία του δικαιώματος καθορίζεται με βάση την αντικειμενική του αξία (τιμή ζώνης ακινήτου) και όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την, κατά τη φορολογική νομοθεσία, αξία του. Και στις δύο, ωστόσο, περιπτώσεις (της ύπαρξης ή μη αντικειμενικών αξιών) και εφόσον πρόκειται για κτίσμα, στον καθορισμό της αξίας του συνυπολογίζονται και οι οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, η παλαιότητα του κτίσματος (χρόνος ανέγερσης) και ο όροφος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 900 ευρώ.
Ο τρόπος είσπραξης των τελών κτηματογράφησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ και η προθεσμία καταβολής του δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών και αρχίζει να «τρέχει» από την ημερομηνία ειδοποίησης του οφειλέτη, από τον ΟΚΧΕ.
Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, το τέλος προσαυξάνεται κατά 20% για τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες καθυστέρησης και εάν ο οφειλέτης εξακολουθεί να μην το καταβάλλει, το ποσόν διπλασιάζεται χωρίς να ισχύει το ανώτατο καθορισθέν όριο των 900 ευρώ.
Οσοι αμέλησαν το Κτηματολόγιο μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση πληρώνοντας πρόστιμο, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 100 - 1.500 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.
Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο