Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

ΟΓΑ ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ???


Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες και η σύνταξη χορηγείται σε ηλικία 65 ετών με 15 και άνω έτη ασφάλισης για άνδρες και γυναίκες. Για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης υπάρχει μεταβατικό στάδιο με το οποίο αυξάνονται τα έτη ασφάλισης και μέχρι το 15ο για τη χορήγηση σύνταξης. Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2007 απαιτούνται 9 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης. Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2008 απαιτούνται 10 έτη κ.λπ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο ΟΓΑ και μόνο αυτός χορηγεί σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερηλίκους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες όλης της περιόδου ασφάλισης και όχι μόνο των τελευταίων ετών. Ετσι, για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία και για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
Για τις μητέρες ασφαλισμένες του ΟΓΑ δεν υπάρχει καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης εκτός της περίπτωσης που έχουν ανάπηρα παιδιά σε ποσοστό 67% και άνω ή ανάπηρους συζύγους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Για την καταβολή της βασικής σύνταξης απαιτείται απασχόληση σε εργασίες για τις οποίες προβλέπεται ασφάλιση στον ΟΓΑ, για 25 έτη, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, ή 15ετούς ασφάλισης στον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος1. Αίτηση - Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος - της αιτούσας).2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος - της αιτούσας, του/της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικία κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.3. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος - της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση - δήλωση για σύνταξη).4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τον φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης - δήλωσης για σύνταξη. Σε περίπτωση που δηλώνεται για πρώτη φορά εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική οικονομία και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τη Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί αυτού θα υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου και για τη μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση - δήλωση για σύνταξη).6. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).
Δημοσίευση σχολίου

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο